U ovom delu obaveštavam zainteresovane da je Ministarstvo trgovine i usluga Republike Srbije preko  tržišne inspekcije iz Zajčara tražilo od mene da im na ime takse za rešavanje moje žalbe u budžet Republike Srbije na račun br. 830-74-2221843-67  uplatim 320 dinara na ime administrativne takse (vidi sliku na početku teksta). Naravno, postupio sam u skladu sa navedenim zahtevom (vidi Uplata administrative takse), kako bih se i ja i svi zainteresovani uverili kakvu ću uslugu dobiti za te pare.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements