U prethodnim tekstovima serijala „KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE“ videli smo da se navedena tematika u svih sedam tekstova koncepcijski oslanja isključivo na domaće resurse Srbije – vidi sledeće linkove:

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE?-prvi deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE-drugi deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE-treći deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE-četvrti deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE-peti deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE-šesti deo

KAKO DA SRBIJA IZAĐE IZ KRIZE? – sedmi deo

Na osnovu svega iznetog u prethodnim tekstovima jasno je da Srbija ima dovoljno svojih resursa za izlazak iz krize, ali pored korišćenja domaćih resursa potrebno je koristiti i domaću pamet. Kako se može izvesti takva kombinacija  – vidi ovde .

Slobodan Radulović