U fazi razbuktalih predizbornih kampanja veliki broj građana Srbije su u nedoumici za koga da glasaju na predstojećim izborima i ima li svrhe uopšte baviti se takvim razmišljanjima kada se iz višedecenijske izborne prakse u Srbiji vidi da se nakon izbora ne drže data predizborna obećanja. Takva praksa kod prosečnog građanina stvara odbojnost prema učešću u izbornom postupku. Lično ja pripadam ne malom broju onih koji veruju da su izbori samo obična farsa kako bi se prikrila vladavina “vladara iz senke”, jer je dosadašnja izborna praksa pokazala da se posle izbora, od stranaka koje pređu cenzus, formiraju nekakve koalicije, koje radi podele izbornog plena prave koalicione šeme, za koje pre izbora tvrde da su nezamislive, što meni lično pruža pouku da su izbori u Srbiji nažalost svedeni na dangubu za naivne, zaludne i bespomoćne. Sebe svrstavam u kategoriju bespomoćnih.

Na domaćem planu ova izborna farsa je utvrđena Strogo poverljivim Uputstvom br. 02-234 od 04.03.1997. Centralnog izbornog štaba Socijalističke partije Srbije za svoje opštinske odbore, po kome im je naloženo da u sve druge stranke, sindikate, preduzeća i udruženja građana infiltriraju svoje poverljive i obučene kadrove putem pristupanja, učlanjivanja ili zapošljavanja sa zadatkom preuzimanja uticaja u njihovom organizacionom delovanju i funkcionisanju i na taj način stvaranju više jednopartijskih sekcija, kako bi se kod birača stvorio privid demokratskog funkcionisanja izbornog procesa . Suština ove taktike sastoji se u činjenici da je građanima dozvoljeno da glasaju za stranke čiji im se predizborni program i predizborna obećanja dopadaju, a u suštini radi se o partijskim ćelijama jedne iste stranke  koje će nakon izbora u zavisnosti od procenta osvojenih glasova organizovati funkcionisanje vlasti. Postavlja se logično pitanje zašto je to tako i ko i kako ustvari vlada tim silnim partijskim sekcijama nezavisno od volje birača?

Na slici gore prikazana je šema stvarnih vladara Srbije a na sledećim linkovima zainteresovani se mogu upoznati sa njenim funkcionisanjem u praksi.

Ko vlada Srbijom – Miroljub Petrovic (celo predavanje) – YouTube

VATIKAN VLADA SVETOM

Priredio: Slobodan Radulović

Advertisements