Sanjao sam da su Komunisti uspostavili svoju večitu vlast u Apsurdistanu na principima savremenog DRP sistema. Skraćenica DRP znači Demokratski Republički Parlamentarizam.

Naime, uz pomoć svojih špijunskih, bezbednosnih i policijskih državnih struktura Komunisti su od opozicionih stranaka, nevladinih organizacija, sindikata i udruženja građana i nacionalnih manjina napravili svoje komunističke sekcije pomoću kojih nakon izbora prave vladajuću koaliciju. Uz pomoć svojih komunističkih sekcija Komunisti Apsurdistana su, kao pokaznu vežbu uspešnosti svoje komunističke transformacije, sproveli tobožnju “5. –to oktobarsku revoluciju” 2000. godine.

Konačnu konsolidaciju komunističkih partijskih i državnih sekcija, kao tobožnje “nacionalno pomirenje Apsurdistana” uobličio je komunistički agent Demokratic Izvinius, tako što je formirao vladajuću koaliciju Apsurdistana sastavljenu od sledećih političkih opcija: DS (Drpi Sve), G17 plus (Grabi 17% Plus), SDP (Samo Drpaj Pravilno), LSV (Laži Svo Vreme), SPO (Sve Pare Ovamo) i SPS (Stranka Propale Savesti)-PUPS (Prvo Ugrabi Posle Sedi)-JS (Još Skupi), uz učešće poslanika nacionalnih manjina.

Svrha tobožnjeg “nacionalnog pomirenja” bila je da se reformiše kleptokratsko i partokratsko komunističko državno uređenje iz komunističkog perioda, kada je Apsurdistanom doživotno vladao tvorac komunističkog sistema Apsurdistana Titanus Mason.

Kleptokratija je izraz kojim se opisuje stanje u državi u kojoj je korupcija najviših političkih institucija dovedena do nivoa kada vlast postoji zarad lične dobiti pojedinaca i stranaka koje je čine, na račun opšte populacije i često bez skrivanja. Sama reč – kleptokratija – potiče od grčkih reči KLEPTOS (lopov) i KRATOS (vlast, država). U slobodnom prevodu to znači – lopovska vlast ili država lopova.

Kleptokratska praksa se razvija u različitim oblicima na raznim nivoima vlasti, a najpoznatiji su primeri:

–        Nameštanje konkursa za prijem radnika u radni odnos uz pomoć Nacionalne službe zapošljavanja;

–        Nameštanje privatizacije (prodaje državnih preduzeća);

–        Iznuđivanje novca od poslovnih ljudi;

–        “Ugrađivanje”, uzimanje određenih procenata od poslova koji se dodele određenim firmama kroz nameštene tendere i javne nabavke;

–        Protivusluge u novcu ili poklonima (stanovi, automobili, akcije u preduzećima, skupi satovi, putovanja i hoteli);

–        Pronevere novca iz državnih fondova;

–        Skretanje stranih investicija u svoju korist;

–        Zloupotrebe sredstava od poreza;

–        Razne šeme pranja novca.

          Partokratija je isto što i Kleptokratija, samo što je to organizovano u okviru partijskih komunističkih sekcija.

 Kao najbolji pozitivan primer dobro organizovane Kleptokratije u okviru partijskih sekcija, čija je uspešnost proverena u praksi, jeste primer zapošljavanja.

 Nacionalna Služba Zapošljavanja je uvela praksu održavanja tzv. “Sajma zapošljavanja”. Sajam se organizuje u obliku štandova na kojima poslodavci u toku radnog vremena sajma (ne duže od par časova) oglašavaju svoje potrebe za radnom snagom.

Ova farsa je organizovana od strane Nacionalne Službe Zapošljavanja da bi se u javnosti ostavio utisak da se radi o nekakvoj vrsti “javnog tendera za nezaposlena lica”. Kao faktor ograničenja za sve zainteresovane kandidate uveden je status “nezaposlenog lica” evidentiranog kod Nacionalne Službe Zapošljavanja ili po potrebi status “hendikepiranog lica”, koji takođe daje Nacionalna služba Zapošljavanja uz odgovarajuću proceduru (nepoznatu javnosti pre održavanja Sajma zapošljavanja). Ustvari, radi se o načinu kako da partijske sekcije zaposle svoje članove bez potrebnih stručnih i radnih sposobnosti uz izbegavanje institucije “javnog konkursa”.

Evo konkretnog primera:

          Jedna biblioteka je na štandu istakla potrebu za prijem 2 ekonomska tehničara. Drugih informacija o uslovima konkursa nije bilo. Da bi se sprečilo učešće onih koji ispunjavaju uslove konkursa, na štandu nisu bili navedeni potrebni uslovi konkursa, a da bi se sprečio prijem njihove dokumentacije (struka ekonomski tehničar) šalter ove firme na sajmu nije radio, a sajam se održavao u prostoriji te biblioteke. Nakon zatvaranja sajma direktor biblioteke preko lokalne TV obaveštava javnost da su pravo konkurisanja imali svi oni koji znaju da rade na računaru bez obzira na stručnu spremu??!!

To u konkretnom slučaju znači da je tu primljen neko ko je predao dokumenta u nekoj od partijskih sekcija, možda nekome u Nacionalnoj Službi Zapošljavanja ili direktoru biblioteke na ruke u njegovoj kancelariji.

Kada su zainteresovani protestvovali u Nacionalnoj Službi Zapošljavanja, objasnili su im da je uslov za konkurisanje za navedeno radno mesto posedovanje “Rešenja Invalidske komisije”, koja radi uz učešće predstavnika Nacionalne Službe Zapošljavanja.

Da bi neko mogao da se obrati Invalidskoj komisiji potrebno je da ima zdravstvenu knjižicu. Besplatnu zdravstvenu knjižicu može da dobije samo nezaposleno lice čiji ukućani imaju prihod oko 20 % ispod minimalne zarade. Prosek  prihoda nezaposlenog lica određuje se u zavisnosti od prihoda članova domaćinstva u kome živi nezaposleno lice. Nezaposleno lice čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihod preko navedenog limita nema pravo na besplatno zdravstveno osiguranje.

Bez obzira kako ostvari pravo na zdravstveno osiguranje kandidat koji želi izdavanje “Rešenja o invaliditetu” treba da uplati oko 20 eura.

          Ili drugi primer:

          Jedna bolnica i nekoliko lokalnih trgovinskih firmi su na štandu istakli potrebu za prijem nekoliko pomoćnih radnika. Sem ovoga nije bilo preciziranih potrebnih uslova, što znači da su mogli da se prijave i nepismeni. Prema uslovima konkursa svako bi zaključio da se traže radnici za neke fizičke poslove.

Po završetku Sajma ispostavilo se da su traženi administrativni radnici sa poznavanjem rada na računaru. Naravno, ako su se javljali oni bez takvih kvalifikacija bili su odbijani zato što nemaju kvalifikaciju za rad na računaru. Ako bi se javili oni koji su imali kvalifikacije za rad na računaru odbijani su zato što nemaju “Rešenje o invalidnosti”. Ako bi se javio neko ko ima i “Rešenje o invalidnosti” i kvalifikaciju za rad na računaru odbijan je zato što kao invalid ne može da radi fizičke poslove.

Zbog primene Kleptokratije i Partokratije DRP sistem Apsurdistana zabeležio je sledeće uspehe:

–      Zaduženje svakog punoletnog građanina Apsurdistana poraslo je za dodatnih 1.250 evra,

–      Udvostručen je deficit državnog budžeta u odnosu na 2008. godinu,

–      Oslabljena je valuta Apsurdistana za 35 %,

–      javni dug Apsurdistana je uvećan za preko šest milijardi evra,

–      preko 500.000 ljudi su ostali bez posla,

–      prosečna zarada u Apsurdistanu od 439 evra 2008. godine svedena je na oko 250 evra 2012. godine.

Ovaj san nema nikakve veze sa državnim službama zapošljavanja u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements