Sanjao sam da je u Demokratskoj Republici  Apsurdistan, radi efikasne borbe protiv kriminala i korupcije, izvršena reforma pravosuđa, na osnovu obećanja predsednika Republike Demokratic Izviniusa datog na Glavnom odboru svoje stranke(vidi https://bokisingl.wordpress.com/2012/02/11/4009/). Reforma pravosuđa opisana je u listu Tabuloid.

 

 Reformu pravosuđa, Voljeni nam Vođa poverio je svojim partijskim kolegama Slobodnom Himenu, državnom sekretaru u Ministarstvu pravde Republike Apsurdistan, ministarki pravde Republike Apsurdistan Svežani Muljović i predsednici Vrhovnog kasacionog suda Republike Apsurdistan gospođi Blesarović.

Voljeni Vođa dao im je odrešene ruke i noge, ali i kesu, da uzimaju koliko god mogu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda, suda koji, po ovlašćenjima, nije ni vrhovni, ni kasacioni, odredila je sebi platu koja je nekoliko puta veća od plate premijera Titanus Mortalesa! Koliko je stanova gospođa Blesarović do sada prisvojila?

Kao nagradu za presudu koju je dobila, pa pročitala, kojom su osuđeni optuženi za atentat na bivšeg premijera Republike Apsurdistan Fanatikus Dososa, gospođa Blesarović je dobila četvorosobni stan u najstrožem centru grada, u Vlajkovićevoj ulici. U njega se nije uselila, ostavila ga je sinu Bludimiru, koji je danas sudija Višeg suda u gradu. Nije joj se dopao ni stan od 140 kvadrata u Proleterske solidarnosti u Novom gradu, u koji se uselila kada je izabrana za predsednika Visokog saveta sudstva. Danas je na trećoj lokaciji.

Pohlepa gospođe Blesarović, koja je došla u grad iz Podguzice (prezivala se Krepović), košta Apsurdistan milione evra. Ona koja liči na kurvaricu iz neke kafane sa Barske magistrale, vozi se blindiranim kolima, čuvaju je danonoćno specijalci, prateći je i liftom, koji se blokira kada ona ulazi u zgradu suda, da se ne sretne sa sudijama i službenicima koje duboko prezire.

Gospođa Blesarović je već posle podne pijana k’o čep od bureta. Ručkovi, banketi, krkanluci… Sve je šira.

Ova preprosta žena, od čije loze nam je i Voljeni Vođa, unapredila je svog sina Bludimira sa mesta sudije Četvrtog opštinskog suda u gradu, u sudiju Višeg suda u gradu. Kada je ona iz Četvrtog opštinskog suda u gradu prešla u Okružni sud u gradu, svoje mesto ostavila je sinu Bludimiru!

Prošlog meseca njen sin Bludimir unapređen je za sudiju Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda Republike Apsurdistan u gradu! Kao sudija Bludimir  Blesarović je pokazao najlošije rezultate. Ali, mama mu je obećala da ga progura. I njenog sina čuva policija. Informacije da je mladi Bludimir homić koji troši mnogo novca na momke, ne dolaze od njegovih čuvara. A da bi mogao da puno troši, mama ga je unapredila u specijalnog sudiju, sa dvostrukom platom, sa privilegijama.

U stvari, rešenje je potpisao izvesni Vragoljub Talibanić, sudija Apalecionog suda Republike Apsurdistan u gradu, koji već 26. mesec vrši funkciju predsednika Višeg suda u gradu, očekujući da ga gospođa Blesarović, mama Bludimirova, izabere za predsednika ovog suda, jer je on, odmah kada je postao prvi sudija, svoju suprugu Nestašu Blesarović postavio na ključno mesto – predsednika vanraspravnog krivičnog veća!

Gospođa Blesarović je osiona žena. (Ne drži reč.) Pre dva meseca došla je u Dom zdravlja na Novom gradu da primi inekciju. Vikala je ma medicinsku sestru koja je u tom trenutku davala injekciju drugom pacijentu. „Znate li Vi ko sam ja?!“, siktala je gosopođa Blesarović. Dotrčala je direktorka i odmah suspendovala medicinsku sestru, koja se toliko prepala da je dobila infarkt i sada leži u bolnici. Ostaće invalid.

Blesarović pomada daleko se oseća

Dakle, žena koja sve manje liči na ženu, predsedava i Visokim savetom sudstva.

Šta delioci pravde mogu očekivati od “kuće pravde“ – državnog organa kojim Blesarović predsedava?

Gospođa Blesarović nekažnjeno postavlja sudije, tamo gde joj se prohte. Da smo pravna država, ovu ženu koja na ženu sve manje liči, smestili bi u ludnicu.

U Zapisniku sa sednice Visokog saveta sudstva održane od 20. do 22. jula 2011. pod rednim brojem 41, “sudija Kravka Pikarić se bira za sudiju Višeg suda u Novom Surdistanu“, a u Službenom glasniku broj 56/2011 od 29. jula 2011. objavljuje se ime te sudije pod rednim br. 27, i navodi da je izabrana za sudiju Osnovnog suda u Novom Surdistanu! Ona je zaista i raspoređena u osnovni sud, iako nije ni konkurisala za sudiju Osnovnog suda u Novom Surdistanu. U razgovoru sa urednikom Tabuloida gospođa Pikarić je potvrdila da radi u Osnovnom sudu u Novom Surdistanu, a da je tek tog dana saznala da je bila izabrana za sudiju Višeg suda u Novom Surdistanu, da je i konkurisala za sudiju ovog suda, a da nije podnela nikakvu prijavu za izbor za sudiju Osnovnog suda u Novom Surdistanu. I zapisnik sa sednice Visokog saveta sudstva i odluku koja je objavljena u Službenom glasniku potpisala je Blesarović! Ali, nije joj ni zameriti, verovatno je bila mamurna ili mrtva pijana.

Sudija bivšeg Vrhovnog suda Republike Apsurdistan, ovanka Kakić, nikada nije ni konkurisala za sudiju Apelacionog suda u gradu, već za Vrhovni kasacioni sud Republike Apsurdistan, a kada joj je prigovor usvojen ona nije raspoređena u VKS, već u Apelacioni sud, što pravno nije moguće jer ne možete nekoga raspoređivati tamo gde nije konkurisao. Ona je uložila žalbu Ustavnom sudu Apsurdistana, počela je da radi u Apelacionom sudu u gradu, i ima još dve godine do penzije. (Dok Ustavni sud Apsurdistana odluči o njenoj žalbi, sigurno će je do tada i penzionisati.)

A Voljeni nam Vođa se potrudio pa je i na mesto predsednika Ustavnog suda Apsurdistana turio svog čoveka, sudiju Drpišu Šupčevića, ovejanog kriminalaca. U donošenju odluka pomagaće mu i sudija Silan Kaković, brat potpredsednice Izviniusove partije, gospođe Zelene Trovan! Iz ovoga proističe da VSS Republike Apsurdistan radi proizvoljno, ponavljajući greške i bezakonje kao i prvi sastav VSS Republike Apsurdistan, jer ko zna kakvih još nepravilnosti ima, a mi to ni ne znamo, jer se sve odlučuje iza zatvorenih vrata (možda su birali istog sudiju za dva suda istovremeno, ili nekog koji je već penzionisan ili nije više ni živ). Zato gospođa Blesarović i krije zapisnike, da ih ne uhvatimo na delu.

A i sednice Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan su tajne. Iako je glasanjem odlučeno da se tok sednica snima, gospođa Blesarović i njeni pajtosi to ne prihvataju.

Osma sednica Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan nastavljena je u petak, 22. jula 2011. godine, u 16.15 sati. Predsedavala je Blesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva.

Predsednik Saveta je konstatovala da su ispunjeni uslovi da se sednica održi i da se nastavi razmatranje prigovora radi donošenja odluka Saveta po utvrđenom dnevnom redu.

Pirjana Idić smatra da je na sednici koja je započeta 20. jula 2011. godine došlo do povrede člana 28. Poslovnika Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan, kojim je propisano da se sednice Saveta snimaju, odnosno da se vode stenografske beleške, jer tok sednice nije sniman.

I predsednik Saveta Blesarović je istakla da se u citiranoj odredbi navodi da „…o toku sednice mogu da se vode i stenografske beleške ili da se sednica tonski snima“, što znači da ne postoji obaveza. Takođe, mora se imati u vidu da su ovo sednice o većanju i glasanju o prigovoru neizabranih sudija, pa ako je većanje u svakom postupku tajno, nema razloga za tonskim snimanjem. Pored toga, ukoliko bi postojao snimak, mogao bi da bude dostupan javnosti.

Svežana Muljović  smatra da sednice Saveta o većanju i glasanju ne treba da se snimaju jer je reč o postupku koji je tajni u Republici Apsurdistan.

Predsednik Saveta Republike Apsurdistan je predložila da se članovi Saveta izjasne o tome da li je došlo do povrede člana 28.  Poslovnika zbog toga što sednica o većanju i glasanju, koja se održala 20. jula 2011. godine, nije tonski snimana.

Nakon glasanja, odlučeno je da na prethodnoj sednici nije došlo do povrede člana 28. Poslovnika Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan, imajući u vidu da je samo jedan glas bio.“za“ (Pirjana Idić).

Nakon ovoga, predsednik Saveta je postavila pitanje: „…Ko smatra da je obaveza da se tonski snima sednica Saveta?“

Članovi Saveta (Pirjana Idić, Milimor Kukić, Oleksandar Stojkovski, Lagoje Bakšić, Sanja Kidanović i Granka Mančević) su bili za to da se tonski snimaju sednice.

Peško Rastić je istakao da ukoliko predsednik Visokog Saveta Sudstva Republike Apsurdistan dozvoli da se snima sednica, on neće učestvovati u daljem radu, da će napustiti sednicu, kao i da će štititi svoja ustavna prava, ističući da mu se na ovaj način onemogućava da glasa!

Blesarović je istakla da je ona predsednik Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan i da po Poslovniku i upravlja sednicom, i da neće snimati sednice Saveta prilikom većanja i glasanja, imajući u vidu da je ovaj postupak tajan, kao i da pravila za postupak preispitivanja odluka o prestanku sudijske dužnosti precizno propisuju da predsednik Saveta zakazuje sednicu o većanju i glasanju o predlogu Komisije.

Pirjana Idić smatra da je došlo i do povreda člana31. Poslovnika Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan, kojim je propisano da je „…Odluka doneta ako se za nju izjasni većina svih članova Saveta“. Kako je prilikom odlučivanja o predlogu za snimanje sednica glasalo šestoro sudija, a koji su bili na dnevnom redu na sednici 20. jula 2011. godine – većina članova, onda je doneta odluka da se sednica VSS Republike Apsurdistan tonski snima. Ali, biće kako Blesarović odluči…

Zapisi iz mrtvog doma

Kako izgleda sastanak Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan? Šta oni odlučuju?

Sednica je počela u 13.30 sati. Predsedavala je Blesarović, predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Apsurdistan i predsednik Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan. Sednici su prisustvovali Svežana Mulović, ministar pravde Republike Apsurdistan, Peško Rastić, predsednik Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Apsurdistan, izborni članovi iz reda sudija – Pirjana Idić, Milimor Kukić, Oleksandar Stojkovski, Lagoje Bakšić, Sanja Kidanović, Vranka Grakčević, Blejan Ćurić, izborni član iz reda advokata Republike Apsurdistan, i profesor Prodrag Imitrijević, izborni član iz reda profesora pravnih fakulteta Republike Apsurdistan.

Pored članova Saveta, sednici su prisustvovale Vajda Kršikura, viši savetnik u Visokom savetu sudstva Republike Apsurdistan,

Ljuljana Vetrović, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu Republike Apsurdistan, i Sela Kurović, savetnik u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan.

Predsednik Saveta je konstatovala da su ispunjeni uslovi da se sednica održi. Članovi Saveta nisu imali primedbe, te su jednoglasno usvojili sledeći:

Dnevni red

 1. Odlučivanje Saveta o prigovorima sudija kojima je prestala sudijska dužnost. Predsednik Saveta upoznala je članove sa pozivom ambasadora Vensoma Dežura za ručak koji je predložen za četvrtak, 21. jula, a na kome bi pored predsednika Saveta prisustvovali i predsednici komisija. Zbog obaveze ona ne može, jer putuje, a članovi komisije-predsednici su zauzeti ročištima.

Takođe, informisala je Savet o zahtevima Evropske komisije da njihovi predstavnici prisustvuju sednicama Saveta prilikom odlučivanja o prigovorima. Imajući u vidu da je današnja sednica zakazana kako bi se na istoj većalo i glasalo o prigovorima koji su na dnevnom redu, smatra da taj postupak treba da bude zatvoren za javnost. Navela je da posmatrači do sada nisu istakli nijednu primedbu na rad komisija, kao ni podnosioci prigovora.

Što se tiče izuzeća članova Saveta koji su učestvovali u radu prvog saziva, navela je da je pre dve nedelje bila na sastanku u Vladi Apsurdistana, kojom prilikom je premijer Titanus Mortales istakao da je država preuzela obavezu da se članovi prvog sastava po funkciji uzdrže prilikom glasanja. Smatra da je uzdržavanje lični čin, te će od slučaja do slučaja odlučiti da li će se uzdržati prilikom glasanja ili ne. Neće oni, valjda, da neko nadglasa njihove prethodne odluke.

Peško Rastić je ponovio da je i na sastanku sa gospodinom Dežurom prilikom usaglašavanja teksta Pravila istakao da to predstavlja pritisak na Savet, ali da je svestan obaveze koju je država Republika Apsurdistan preuzela, kao i da sebe smatra odgovornim u vršenju javne funkcije koja mu je poverena, te će u svakom slučaju odlučivati da li će se uzdržati od glasanja ili ne.

Svežana Muljović je navela da je na Venecijanskoj komisiji ukazivala na to da uzdržavanje od glasanja predstavlja lični čin i da može govoriti samo u svoje ime.

Predsednik Saveta Blesarović pročitala je prikaz postupanja Ustavnog suda Apsurdistana u postupku ocenjivanja ustavnosti i zakonitosti odredaba Zakona o sudijama i Zakona o VSS, koji glasi: „Dosadašnje postupanje Ustavnog suda Apsurdistana u predmetima ocene ustavnosti pravosudnih zakona“.

Ustavni sud Republike Apsurdistan pokrenuo je ocenu ustavnosti odredaba člana 2, člana 5. stav 1 i čl. 6 i 7 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama Republike Apsurdistan.

 Na osnovu tih odredaba i stalni sastav Visokog saveta sudstva treba da preispita odluke prvog sastava Visokog saveta sudstva o prestanku sudijske dužnosti sudija iz člana 101. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik Apsurdistana“ br. 116/08, 58/09 – Odluka US i 104/09), odluke o izboru sudija na stalnu sudijsku funkciju, odnosno odluke o predlogu za izbor sudija koji se prvi put biraju. Međutim, Ustavni sud Republike Apsurdistan još uvek nije odlučivao o ustavnosti navedenih odredaba Zakona. Zbog toga sam se 10. 03. 2011. i 5. maja 2011. godine obratila predsedniku Ustavnog suda Republike Apsurdistan ukazujući na neophodnost brzog odlučivanja Ustavnog suda u tim predmetima. Predsednik Ustavnog suda Republike Apsurdistan je obavešten i o aktivnostima i rokovima koji su dogovoreni sa Evropskom komisijom i utvrđeni u Akcionom planu za sprovođenje i okončanje reforme pravosuđa Republike Apsurdistan u skladu sa evropskim standardima.

Rešenjem od 4. juna 2009. godine Ustavni sud je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 56 Zakona o VSS Republike Apsurdistan, prema kojoj izborni član prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija prestankom mandata u Visokom savetu sudstva nastavlja da obavlja sudijsku funkciju u neposredno višem sudu u odnosu na sud u kojem je obavljao sudijsku funkciju, pod uslovom da ispunjava uslove za izbor sudije u tom sudu.

Međutim, o ustavnosti  je Visoki savet sudstva Republike Apsurdistan u stalnom sastavu, na sednici održanoj 5. aprila 2011. godine odredio sudove u kojima izborni članovi prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija nastavljaju sudijsku funkciju.

Napominjem da sam se povodom toga obratila predsedniku Ustavnog suda 27. septembra 2010. godine i 24. januara 2011. godine tražeći da u što kraćem roku Ustavni sud donese odluku o ustavnosti osporene odredbe tog zakona. U saopštenju sa 16. redovne sednice Ustavnog suda od 7. aprila 2011. godine navedeno je da je Ustavni sud doneo zaključak da predlog za ocenu ustavnosti navedene odredbe zakona dostavi-Narodnoj skupštini Apsurdistana na odgovor.

U saopštenju sa 6. redovne sednice Ustavnog suda od 10. februara 2011. godine navedeno je da je Ustavni sud pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe člana 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva („Službeni glasnik Apsurdistana“ br. 101/2010). Osporenom odredbom tog zakona dato je pravo određenom broju sudija da biraju članove stalnog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Izbori su bili 2011, godine, o čemu sam 17. februara 2011. godine obavestila predsednika Ustavnog suda ukazujući mu na značaj blagovremenog odlučivanja Ustavnog suda u tom predmetu. Ustavni sud do održavanja izbora nije doneo odluku, već je sa 13. redovne sednice izdao saopštenje u kojem se navodi da je u tom predmetu obustavljen.

U saopštenju sa 26. redovne sednice Ustavnog suda od 23.06.2011. godine navedeno je da je Ustavni sud, inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 102. stav 5. Zakona o sudijama dostavio Narodnoj skupštini na izjašnjenje.

Osporena odredba navedenog zakona odnosi se na izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Apsurdistan postaje član Visokog saveta sudstva Republike Apsurdistan danom izbora za predsednika Vrhovnog kasacionog suda Republike Apsurdistan. Budući da je izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda Republike Apsurdistan odavno okončan, postavlja se pitanje zašto je Ustavni sud Republike Apsurdistan tek sada dostavio navedenu inicijativu Narodnoj skupštini Republike Apsurdistan.

Predsednik Republike Izvinius obavešten je o postupanju Ustavnog suda Republike Apsurdistan u predmetima ocene ustavnosti osporenih odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, tako što mu je 5. maja .2011. godine dostavljena kopija drugog dopisa koji je upućen predsedniku Ustavnog suda Republike Apsurdistan sa zahtevom da u tim predmetima Ustavni sud hitno donese odluku. (Kakava su ovlašćenja predsednika Republike Apsurdistan, kada mu Visoki savet sudstva referiše?)

O načinu na koji je Visoki savet sudstva izvršio izbor sudija u Republici Apsurdistan obavešten je i predsednik Vlade Titanus Mortales.

Iako se žali na rad Ustavnog suda Apsurdistana, gospođa Blesarović zna da je i predsednik ovog suda čovek koga je doveo Voljeni Vođa. Sudija Drpiša Šupčević je rođen u Čučnju. Besprizoran je čovek. Rasprodavao je pravdu u Zrikanjinu, prvo kao sudija Opštinskog suda, a potom kao sudija Okružnog suda u Zrikanjinu. A od rasprodaje pravde može mnogo da se zaradi.

Vozeći u pijanom stanju sudija Šupčević je usmrtio pešaka u Zrikanjinu. Nije odgovarao, jer se i on, kao sudija, revanširao policiji. Uostalom, njegova žena Davajela je bila tužilac. Pravi Boni i Klajd!

Ali, prave velike pare bračni par je zaradio u gradu. Gospođa Davajela je bila zamenik javnog tužioca Apsurdistana (i danas je na ovom položaju), a njen suprug Drpiša je bio sudija Vrhovnog suda Srbije. Predsedavao je revizijskim većem! Kada velike kompanije nisu želele da po presudama trgovinskih sudova plate svoje dugove, pisali su zahtev za zaštitu zakonitosti protiv tih presuda. Ti zahtevi dolazili su u ruke zamenice tužioca Davajele, ona ih je prihvatala, a o njenim zahtevima odlučivalo je veće kojim bi predsedavao njen suprug Drpiša. I, kako čovek da odbije ženu? Posle su krckali pare koje bi kompanije plaćale, a uzimali su i stanove.

Sudija Drpiša Šupčević je, nema nikakve sumnje, najkorumpiraniji sudija u Apsurdistanu, u poslednjih pola veka. Kao takav odmah se dopao Voljenom Vođi, koji ga je predložio za sudiju Ustavnog suda Apsurdistana. Voljeni Vođa je mislio da ga odmah postavi za predsednika ovog suda, ali su sudije, tajnim glasanjem, izabrale Lošu Nedavić. Nije da Loša nije bila odana Voljenom Vođi, jeste donekle, ali odnekle i nije mogla, pa je pozvana da podnese ostavku, i na njeno mesto dođe ološ, kakav je sudija Drpiša Šupčević. Jer on sve može.

Može im se

 Visoki savet sudstva bio je u obavezi da do kraja decembra izabere predsednike sudova u Apsurdistanu. Osim predsednika Vrhovnog kasacionog suda, svi predsednici sudova (osnovnih, viših, apelacionih, privrednih, Privrednog apelacionog, Upravnog suda, prekršajnih sudova i Višeg prekršajnog suda) tek treba da budu izabrani! Duže od dve godine vršioci funkcije predsednika suda protivustavno obavljaju ovu dužnost! Većina njih su sudije drugih, uglavnom viših sudija.

Član Visokog saveta sudstva, sudija Višeg prekršajnog suda, trenutno je u pritvoru jer se, glasajući samoinicijativno u VSS, zamerio Voljenom Vođi. Pitanje je da li će izaći živ iz pritvora, u koji je protivpravno stavljen akcijom Svežane Muljović i njenog izabranika Miljenka Radodavljevića.

Ovaj san nema nikakve veze sa reformama pravosuđa u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements