Pre neki dan preturajući neku staru dokumentaciju naišao sam na Obaveštenje od gospodina ministra Mlađana Dinkića od 21.04.2008. godine, kojim me obaveštava da sam ispunio zakonske uslove za sticanje prava na besplatne akcije i Potvrdu o upisu u evidenciju nosilaca prava, kojom mi direktor Agencije za privatizaciju Vesna Džinić potvrđuje sticanje prava na novčanu naknadu od prodaje akcija i podelu akcija bez naknade svakog od preduzeća.

Obzirom da je ministar finansija Republike Srbije Mlađan Dinkić u međuvremenu javno priznao da je Lagao za akcije da bi Boris na izborima pobedio Tomu, ovu beskrupuloznu prevaru doživeo sam kao Apsurdistanski san i nudim ga na uvid javnosti u originalnom obliku sa napomenom  da se u ovom slučaju ne radi o Apsurdistanskom snu već o konkretnoj sličnosti funkcionisanja državnih institucija Republike Srbije sa DRP sistemom Apsurdistana.

Istinit događaj doživeo: Slobodan Radulović

Advertisements