Sanjao sam da je predsednik Demokratske Republike Apsurdistan, na obrazložen predlog Vlade Apsurdistana sa telefonske sednice, doneo Ukaz o raspuštanju DRP-a. Skraćenica DRP znači Demokratski Republički Parlament.

Naime, Ustavom Apsurdistana predviđeno je da je Predsednik Demokratske Republike Apsurdistan dužan da ukazom raspusti DRP u slučajevima odredjenim Ustavom.

Istovremeno sa raspuštanjem DRP-a predsednik Demokratske Republike Apsurdistan raspisuje i izbore za nove narodne poslanike, tako da se izbori okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja.

DRP koji je raspušten vrši samo tekuće ili neodložne poslove, odredjene zakonom.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja puna nadležnost raspuštenog DRP sistema, koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Ovaj san nema nikakve veze sa istim ili sličnim institucionim uređenjem u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements