Sanjao sam da je Republika Apsurdistan uređena po najsavremenijem DRP sistemu. Skraćenica DRP znači Demokratski Republički Parlament.

Da bi mogao efikasno i uspešno da funkcioniše DRP sistem u Apsurdistanu, usvojena je najsavremenija monetarna politika, po kojoj je u finansijski sistem uvedena osnovna moneta u apoenima od 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 Apsurda.

Apoeni od 1, 2, i 5 Apsurda su izdati u obliku zlatnih kovanica, a apoeni od 10 i 20 Apsurda su izdati i u obliku srebrnih kovanica i u obliku papirnih novčanica. Apoeni od 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000 Apsurda su izdati samo u obliku papirnih novčanica.

Svaki od navedenih apoena simbolizuje neki od istorijskih događaja ili ličnosti iz slavne prošlosti Apsurdistana, a monete od 2000 i 5000 Apsurda nagoveštavaju mogućnost ponavljanja nekih segmenata sjajne prošlosti, kada je Apsurdistan bio najveća finansijska sila na svetu, što je simbolizovano izdavanjem papirne novčanice u vrednosti od 500 milijardi Apsurda.

Zahvaljujući usvajanju monete sa nazivom „Apsurd“, Republika Apsurdistan je postala jedina država u svetu, koja je kroz vrednost svoje monete uspela da realno i tačno predstavi sva dostignuća svog DRP sistema u bilo kojoj oblasti, uključujući i Zakonodavnu, gde je redosled paragrafa, umesto arapskim brojevima, izražen vrednosno u zavisnosti od broja sadržanih apsurda.

Ovaj san nema nikakve veze sa uređenjem monetarne i zakonodavne politike u bilo kojoj drugoj državi na svetu, a svaka eventualna sličnost sa nekom od njih je slučajna i nenamerna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements