Sanjao sam da je u jednoj firmi radio srećan i vredan radnik, koji je svakog dana rano ujutru dolazio na posao. Firma je imala jednu radionicu u kojoj je radio vredan radnik i jednu kancelariju u kojoj je rukovodio Direktor.

Svoje radno vreme radnik je provodio u veselom raspoloženju, jer dok je radio pevušio je vesele pesme i sa takvim raspoloženjem prebacivao je radnu normu. Međutim, ovaj radnik je radio bez usmerenja, jer nije imao nadređenog Rukovodioca, zato što su u firmi bili zaposleni samo on i Direktor.

Zbog toga je Direktor firme, koji je redovno posećivao menadžerske i partijske kurseve, odlučio da takva situacija ne može da potraje, te je u svojstvu Upravnika firme zaposlio stručnu osobu, koja je imala veliko iskustvo sa upravljanjem.

Da bi Upravniku bili obezbeđeni uslovi za rad, Direktor je u ime firme od MMF-a podigao kredit za izgradnju i opremanje kancelarije Upravnika. Zahvaljujući nabavljenoj opremi Upravnik je organizovao kontrolu dolaska srećnog radnika na posao i njegov odlazak sa posla. Ali, kao iskusan i školovan kadar, Upravnik je shvatio da takve poslove ne treba da radi on lično, jer se on školovao za Rukovodioca a ne za Poslovnog sekretara.

Zbog povećanog obima posla Upravnik je predložio, a Direktor prihvatio, da u firmi zaposle Poslovnog sekretara da bi popunjavao dokumenta o dolasku radnika na posao i odlazak radnika sa posla.  Da bi Poslovni sekretar mogao da obavlja svoje poslove, Direktor je u ime firme kod MMF-a podigao kredit za opremanje radnog mesta Poslovnog sekretara. Zahvaljujući ažurnosti Poslovnog sekretara pokazalo se da se dokumentacija naglo umnožava, što je ukazalo na potrebu sastavljanja mesečnih i periodičnih izveštaja.

Zbog ukazane potrebe za sastavljanje izveštaja Upravnik je predložio, a Direktor prihvatio, da u firmi zaposli Referenta za sastavljanje izveštaja. Da bi se stvorili uslovi za rad Referenta za sastavljanje izveštaja, Direktor je u ime firme kod MMF-a podigao kredit za izgradnju i opremanje kancelarije Referenta za sastavljanje izveštaja.

Međutim, vremenom su Izveštaji počeli da se gomilaju pa se ukazala potreba da se to prikazuje statističkim parametrima.

Zbog toga je Upravnik predložio, a Direktor prihvatio, da se uposli Referent za statistiku. Da bi se obezbedili uslovi za rad Referenta za statistiku, Direktor je u ime firme kod MMF-a podigao kredit za izgradnju i opremanje kancelarije Referenta za statistiku.

I tako svako od uposlenih je radio svoj deo posla, a Direktor je bio oduševljen ovakvom organizacijom i razvojem firme. Međutim, zbog potrebe da se otplaćuju krediti i isplaćuju plate zaposlenima, radnik je morao da proizvodi sve veći broj jedinica proizvoda i da popunjava sve veći broj formulara. Zbog toga se radnik požalio Upravniku.

Upravnik je uvideo da je potrebno da hitno reaguje.

Zbog toga je Upravnik predložio, a Direktor prihvatio, da se zaposli Kontrolor rada radnika. Da bi se izgradila kancelarija i opremio radni prostor Kontrolora radnika, Direktor je u ime firme kod MMF-a podigao kredit. Radi efikasnije kontrole, na predlog Kontrolora rada radnika izvršena je obnova i umrežavanje svih kompjutera u firmi, sa najsavremenijim mrežnim softverom. Zbog povećanog obima posla Kontrolor rada radnika je uvideo da treba da načini nacrt i plan kontrole radnika, pa je od Upravnika tražio da mu se obezbedi pomoćnik.

Tako je Upravnik predložio, a Direktor prihvatio, da se uposli Pomoćnik kontrole radnika. Da bi se napravila i opremila kancelarija za rad pomoćnika kontrole radnika, Direktor je u ime firme kod MMF-a podigao kredit.

Upravnik je bio veoma zadovoljan zbog brzog i naglog razvoja firme, pa je odlučio da naruči Studiju o poslovnom uspehu, koju je podneo na uvid Direktoru.

Kada je Direktor pogledao podatke shvatio je da firma nije više tako uspešna kao što je bila. Zbog toga je rešio da zaposli Savetnika. Da bi izgradio i opremio kancelariju za Savetnika, Direktor je u ime firme kod MMF-a opet podigao kredit, a Savetniku je naložio da izvrši kompletnu dijagnostiku i predloži rešenje.

Nakon detaljne analize, Savetnik je došao do zaključka da u firmi ima višak zaposlenih i kao rešenje predložio da se neko otpusti.

Direktor je hitno sazvao Kolegijum zaposlenih, kome vredni radnik nije mogao da prisustvuje zato što nije imao ko da ga zameni za mašinom.

Jednoglasnom odlukom Kolegijuma doneta je odluka da se radnik otpusti zbog omalovažavanja upravljačko-rukovodeće strukture firme.

Nakon buđenja i anilize sna došao sam do sledećih zaključaka:

1.    Nemoj na poslu da pokazuješ da si mnogo vredan i srećan.
2.    Pokaži da ne znaš da radiš ništa, jer se nesposobnima ne postavlja nadzornik.

3.    Nemoj da podižeš kredit kod MMF-a u svoje, već samo u ime firme.
4.    Ako želiš da budeš vredan na poslu osnuj svoju firmu.

Svaka sličnost sa organizacijom Vlade Srbije je nenamerna i slučajna.

Sanjao: Slobodan Radulović

Advertisements