U prethodnom tekstu dat je kratak osvrt na razloge za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora, kao i na neke predizborne zloupotrebe (vidi ovde).

Koliko je nekim učesnicima ovih izbora bilo važno da pobede moglo se naslutiti na osnovu njihovih nerealnih obećanja, ali da bi ostvarili pobedu po svaku cenu bila im je potrebna i podobna opštinska izborna komisija koju je prethodno imenovao tzv. “privremeni organ”, čiji akteri očekuju da zadrže svoja mesta kao legalno izabrani upravo zahvaljujući malverzacijama, pardon “propustima” od strane opštinske izborne komisije, koja je svoj “rad” predstavila na službenom obrascu “ODB-19/2010” pod naslovom “Zapisnik o radu Izborne komisije Opštine Bor na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine opštine Bor na izborima održanim dana 20. juna 2010. godine” – vidi Bahatost Opštinske izborne komisije

ANALIZA ZAPISNIKA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE

Ako je tačna verzija objavljenog zapisnika, prema mom viđenju, ovi su izbori nevažeći zato što je upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je bilo spremljeno za ove izbore.

Dokaz da je postojao višak glasačkih listića su poništeni izbori na dva izborna mesta gde je bio pronađen po jedan glasački listić više.

Evo kako sam došao do napred navedene konstatacije:

Primljeno: 42719 glasačkih listića

Ostalo neupotrebljeno: 21584 glasačkih listića

Glasalo na biračkim mestima: 21097 birača

Glasalo van biračkih mesta: 268 birača

Ukupno glasalo: 21097 na biračkim mestima +  268 van biračkih mesta = 21365 birača

Neupotrebljenih i upotrebljenih glasačkih listića: 21584 + 21365 =  42949

Znači da je za potrebe izbora bilo korišćeno ukupno  42949 glasačkih listića, od čega je biračkim odborima bilo dato na upotrebu 42719 glasačkih listića, što znači da je tokom izbora bilo upotrebljeno 230 glasačkih listića više nego što je zvanično konstantovano da je podeljeno biračkim odborima.

ZAKLJUČAK: U čijem su posedu bili ovih 230 glasačkih listića više i kome su i po kom osnovu oni bili distribuirani u zapisniku opštinske izborne komisije nema objašnjenja, što znači da je upotreba od 228 glasačkih listića viška bila svesno prikrivena od strane Opštinske izborne komisije.

METODOLOGIJA PLAĆENOG GLASANJA U BORU

Da je bilo trgovine sa glasovima građana konstantovano je u nekoliko zapisnika biračkih odbora na izbornim mestima, tako što su glasači iza paravana zaokruživali broj svog “poslodavca” i to snimali i nakon pokazanog snimka za taj “biznis” bili isplaćivani po “tržišnoj ceni od 1000 do 1500 dinara”.

Pored navedenog stila plaćenog glasanja primenjivan je i drugi uz dogovor i saglasnost “insajdera” iz biračkog odbora. Naime, “insajder” iz biračkog odbora prilikom svog glasanja ili prilikom glasanja “svog pomoćnika” omogućuje iznošenje glasačkog listića van biračkog mesta. Na tom listiću “poslodavac” zaokružuje svoj izborni broj i daje plaćenom glasaču koji ga kao svoju izbornu volju ubacuje u glasačku kutiju na izbornom mestu a prazan glasački listić koji je dobio od biračkog odbora donosi “poslodavcu” kao dokaz da je glasao po volji “poslodavca” i po tom osnovu dobija isplatu, a “poslodavac” na tom listiću zaokružuje svoj izborni broj i predaje ga sledećem plaćenom glasaču. I tako sve dok ima plaćenih glasača (a bilo ih je naročito među siromašnom populacijom u kojoj Bor ne oskudeva). Na navedeni način na kraju glasanja svi glasački listići su na broju a birački odbor konstantuje da su izbori na tom biračkom mestu protekli u skladu sa Zakonom i bez incidenata. Ovaj stil glasanja sam lično uočio prilikom svog ponovljenog glasanja na biračkom mestu br. 9, kada  je jedna žena ispred mene u rukama iznela nepopunjeni glasački listić sa biračkog mesta jer nije imala džepove na odeći, a niko od članova biračkog odbora je nije u tome sprečio.

KAKO SU ISPLAĆIVANI IZBORNI GLASOVI?

Pored novčane naknade neki “poslodavci” su  glasove plaćali i u naturi (suhomesnati proizvodi, porodični paketi sa hranom, garderoba, stočno brašno, “besplatni” očni pregledi sa naočarima, itd.).

Za razliku od novčanog i naturalnog plaćanja, postoje priče da su neki glasovi “plaćani” ucenama za zadržavanje radnog mesta, dobijanje neke radne beneficije i sl. što prema načinima kako su se odigrali izbori u Boru nije nemoguće.

Od zaborava sačuvao: Slobodan RadulovićAdvertisements