SRBIJA JE SVETSKI REKORDER PO BROJU FUNKCIONERA

Srbija je u mnogo čemu zemlja paradoksa, ali podatak da siromašna ekonomija poput naše „izdržava“ neverovatnih 13.000 javnih funkcionera, mogao bi bez problema da uđe i u Ginisovu knjigu rekorda! U isto vreme, bahata gospoda sa milionskim prihodima ne nalaze za shodno da prijave imovinu, uprkos upozorenjima nadležnih.
Naime, od pomenutih 13.000 „guzonja“ tek 4.000 njih je uredno prijavilo imovinu! Predsednik republičkog Odbora za rešavanje o sukobu interesa Slobodan Beljanski kaže da su ostali prekršili zakonski rok po kome su bili dužni da obelodane svoju imovinsku kartu, a to je 15 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na funkciju.

– Bez obzira na naša upozorenja da se Odboru mora podneti izveštaj nakon izbora i da to ne moraju da urade samo oni koji su ga već te godine podneli pa su izabrani na istu funkciju, odziv je bio mali. Brine što je takvo ponašanje rezultat omalovažavanja autoriteta institucije Odbora, u čemu su ključnu ulogu odigrali poslanici u Skupštini, koji su i gradonačelnici i koji su se javno oglušavali o naše odluke – kaže Beljanski.

Ekonomista Danilo Šuković, član Saveta za borbu protiv korupcije, smatra da je u ovom slučaju ključan problem nefunkcionisanje institucija, ali i bahatost državnih funkcionera.

– Koliko ti funkcioneri koštaju građane Srbije, teško je izračunati, ali ako se uzme da im je bruto plata 80.000 dinara, dolazi se do okvirne cifre od 10 miliona evra mesečno! Tim brojem nisu obuhvaćeni njihovi kabineti, vozači, sekretarice, troškovi putovanja, dnevnice, kao ni troškovi reprezentacije – nabraja Šuković. Ovaj ekonomista primećuje da razlog tolikog bezobrazluka javnih funkcionera to što oni znaju da je Odbor pred ukidanjem.

– Zakon o osnivanju agencije za borbu protiv korupcije uništio je jednu instituciju, dok druga još nije uspostavljena. Država ruši svoje institucije, a istovremeno ni na koji način ne sankcioniše funkcionere. Činjenica je da mera javne opomene nema nikakvog efekta – kaže Šuković, navodeći da nigde u okruženju situacija nije toliko kritična kao kod nas. Ocenjujući da se ovoliki stepen neodgovornosti retko gde još može naći, Šuković dodaje da je nedopustivo da neko prekrši zakon i da za to ne odgovara.

– Imovina funkcionera mora da bude transparentna, baš kao i ono što rade. Njihov broj treba smanjiti što je moguće više, a za to ima dovoljno prostora. Srbija ima ministarstava koliko nema ni Kina, da ne pominjem preglomazan i neracionalan državni aparat, koji je narastao preko svake mere – ističe Šuković.

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da činjenica da 9.000 funkcionera krije podatke o svojoj imovini pokazuje koliko je njihova politička odgovornost sužena.
– Potrebno je da antikorupcijska tela imaju veća ovlašćenja, ali i da je osuda javnosti mnogo glasnija nego dosad, kako bi se shvatilo šta neplaćanje poreza ili neprijavljivanje imovine zapravo znači. Ako neko ne prijavi sve što ima i ako to ne učini u roku, svakako da kontrolni organi treba da obelodane te podatke i da ih javno opomenu – zaključuje Stojiljković.

KAKO SVE POLITIČARI KRIJU SVOJU IMOVINU

Postoje brojni načini da političari izbegnu prijavljivanje cele imovine i prihoda, od prepisivanja na rođake i prijatelje i poklanjanja dragocenosti, do razvoda supružnika i namerenog ulaženja u dužnički odnos.

Poznati advokati, sagovornici Pressa, naime, kažu da je bilo dovoljno vremena da se imovina sakrije od javnosti tako što se prepiše na rođake ili prijatelje ili poklone dragocenosti. Ima i sofisticiranijih načina skrivanja imetka, kao što su razvod od supružnika ili namerno stupanje u dužnički odnos.

Prema zakonu, naši ministri, poslanici, predsednici opština, sudije, tužioci, direktori raznih agencija i ustanova bili su dužni da Agenciji za borbu protiv korupcije dostave podatke samo za sebe, svog supružnika i maloletnu decu.

Advokat Milorad Vukasov kaže da su svi funkcioneri imali dovoljno vremena da nekretnine prepišu na tašte, strine i druge rođake, ili poklone umetničke slike komšijama, jer je mesecima najavljivano da do 31. januara moraju da prijave šta imaju.

PARE NA RAČUNIMA PRIJATELJA

Čak i oni koji ranije nisu skrivali imovinu, mogli su ovih poslednjih meseci sve to da srede. Oni mogu nekome navodno da poklone umetničke predmete ili zbirke ili da fiktivno prepišu nekretnine na rodbinu, čuvaju novac na računima prijatelja… To jeste rizik, jer će onaj ko bude otkriven da je radio tako nešto biti politički mrtav, a Srbija je mala država, ovde se sve zna… Zato Agencija sve mora da ispita, čak i ako bude postojala i najmanja sumnja da je neko nešto lažno prijavio ili uopšte nije prijavio. Kako se budemo približavali EU, kriterijumi za prijavljivanje prihoda i imovine biće stroži.

Advokat Toma Fila smatra da će funkcioneri da se služe suptilnijim i prefriganijim načinima da sakriju svoje bogatstvo od prepisivanja nekretnina na rođake.

– Ne postoji propis koji ne može da se izbegne, pa je to slučaj i sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dugo su svi oni u politici, znaju sve cake. Ja ne verujem da će funkcioneri da bi prikrili bogatstvo masovno da prepisuju imovinu na rođake, kumove i tašte ili da poklanjaju komšijama i strinama skupocene poklone. To je suviše očigledno. Ali, mogu, recimo, da se razvedu, pa pola ili sve što imaju navodno daju ženi, pošto u izveštaju ne mora da se navede i imovina bivšeg supružnika. Mogu i da kupe firmu u stečaju ili da naprave dužnički odnos – recimo komšija tuži funkcionera da mu duguje miliona evra, ovaj to ne negira i prema odluci suda dužan je da isplati pare. Taj novac se ne beleži u izveštaj, a komšija naravno vrati pare – nabraja Fila.

On dodaje da je „svaki političar pošten, skroman i siromašan dok se ne otkrije da nije prijavio svu imovinu ili prihode“.

– Znate, industrija stalno smišlja nove kase, ali provalnici uvek otkriju kako da ih obiju. Tako i funkcioneri „provale“ kako da izbegnu da prijave svo bogatstvo. Svugde u svetu se smišljaju genijalne ideje o izbegavanju plaćanja poreza, pranju novca… za to čak postoje posebni ekonomski savetnici. Po tome se ni naši funkcioneri ne razlikuju. A kada je u Srbiji otkriveno i dokazano da neko i nije tako skroman kako se prikazuje u javnosti – kaže Fila.

Funkcioneri su morali do 31. januara da prijave visinu svoje plate, sve prihode koje imaju iz budžeta ili drugih javnih izvora, ali i sve druge prihode. Takođe, morali su da navedu i podatke o svoj nepokretnoj i pokretnoj imovini (stanovi, kuće, vozila, plovila, oružje…), o ušteđevini, svim hartijama od vrednosti koje poseduju, kao i da navedu sva svoja potraživanja. U formular se unose i podaci o dragocenostima, zbirkama, umetničkim predmetima…

Za nepodnošenje izveštaja ili podnošenje lažnih podataka zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Osuđenom bi odmah prestala funkcija i bilo bi mu zabranjeno da u narednih 10 godina obavlja bilo koji drugi javni posao. Za kašnjenje sa prijavljivanjem imovine zaprećene su novčane kazne od 10.000 do 50.000 dinara.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements