OSNOVNI PODACI

Javno komunalno preduzeće “Toplana” Bor (www.toplanabor.com – primaju se i objavljuju samo pohvalni komentari a kritike i žalbe nisu dozvoljene. E -mail: toplanabor@ptt.rs) osnovano je 1. oktobra 2002. godine, izdvajanjem iz RTB-a Bor radi proizvodnje i distribucije toplotne energije, kao i proizvodnje tople vode i pružanje usluga trećim licima u oblasti održavanja toplotne instalacije. Bor je grad sa, procentualno gledano, najvećim brojem domaćinstava priključenih na daljinski sistem grejanja. Od ukupno oko 14.200 domaćinstva centralno grejanje ima 11.180 stanova i 1.440 kuća. Ukupna grejna površina stambenih i poslovnih jedinica je 682.141 m2, što ukupno pokriva 95% teritorije grada Bora. Kotlovski kapacitet je snage 174 MW. Starost vrelovodnih kotlova na ugalj je 22 godine a kotla na mazut ili gas 15 godina. Dužina razvodne mreže izgrađene u periodu 1976-1996. godine je oko 225 km, ali je ona u lošem stanju (preko 350 proboja u sezoni), tako da je na pojedinim deonicama neophodna kompletna zamena. Nadzemno izvedena vrelovodna mreža je otuđivanjem limenog plašta na dužini od oko 1.500 m ostala bez kompletne termičke izolacije što izaziva kumulativne toplotne gubitke ekvivalentne sezonskoj potrošnji uglja od oko 3.000 do 5.000 tona.

Javno stambeno preduzeće Bor (PIB – 100570082; Matični broj – 07342578; Tekući račun – 160-7517-29 i 205-10891-07 www.stambenobor.com – i ovde se primaju i objavljuju samo pohvalni komentari a kritike i žalbe nisu dozvoljene. E –mail: kontakt@stambeno-bor.com) osnovano je 31.03.1990.godine radi obavljanja stambenih usluga od opšteg interesa za građane Bora. Preduzeće je pravni sledbenik SIZ-a za stambeno-komunalnu oblast, odnosno SIZ-a stanovanja u kojoj su objedinjene potrebe davaoca i korisnika usluga stambenih usluga stanova vlasnika – nosioca prava raspolaganja na teritoriji Opštine Bor, velikih preduzeća , RTB-a Bor, Opštine Bor i drugih. Stupanjem na snagu odredaba Zakona o stanovanju i Zakona o održavanju stambenih zgrada većina stambenih zgrada je poverila poslove tekućeg i investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada Javnom preduzeću za stambene usluge BOR u Boru. To je osnovna delatnost ovog Javnog preduzeća kao i naplata komunalnih usluga za korišćenje stanova, održavanje i izdavanje poslovnog prostora u Boru, a zadnjih godina agencijski poslovi vezani za nekretnine kao i građevinske usluge, usluge reklama i propagande. Javno preduzeće za stambene usluge „Bor“ vrši naplatu komunalnih usluga za račun ostalih javnih komunalnih preduzeća a za račun skupštine zgrada vrši naplatu naknade za održavanje zgrade. Korisnici i vlasnici stanova u Boru preko objedinjenog računa na jednom mestu plaćaju sledeće usluge :

  • Grejanje stana
  • Utrošenu hladnu vodu
  • Iznošenje smeća
  • Čišćenje zajedničkih prostorija u zgradi
  • Utrošenu toplu vodu
  • Naknadu za korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta
  • Naknadu za održavanje zajedničkih delova zgrade
  • Zakup stana

MONOPOLSKE PARTIJSKE MAHINACIJE NA RAČUN GRAĐANA

Cena usluga grejanja po kojoj JKP Toplana Bor isporučuje toplotnu energiju građanima Bora je 51,57 din/m2 ili 3,82 din/KWh. Cene su na mesečnom nivou, što znači da su duplo veće računato samo na period grejne sezone.

Ono čime se ova firma ne hvali jeste činjenica da sada ima oko tri puta veći broj zaposlenih u odnosu na vreme osnivanja. Do enormnog zapošljavanja došlo je primenom partijskih kriterijuma, tako što je prilikom svake smene opštinske vlasti vladajuća koalicija ili stranka vršila imenovanje novih kadrovskih struktura uz zadržavanje prethodnih. To je dovelo do podela u preduzeću na klanove, a klanovsko upravljanje preduzećem je dovelo firmu u velike poslovne dubioze i nepravilnosti (vidi ovde i ovde), zbog čega je firmi blokiran žiro račun, nakon čega je isplata zarada zaposlenima vršena van platnog prometa uz pomoć JKP za stambene usluge  (vidi ovde).

HAVARIJSKO GREJANJE I VANTENDERSKE MAHINACIJE

JKP Toplana Bor je zbog klanovskog upravljanja i međusobnih klanovskih razmirica propustila da letnji period 2009. godine iskoristi za remont agregata i blagovremenu i legalnu nabavku ogreva, pa je u grejnu sezonu ušla sa havarijskim stanjem sistema što je potvrđeno odgovarajućom odlukom na trećoj sednici upravnog odbora. Kada su nadležni u JKP Toplana shvatili da im javno priznanje o havarijskom stanju sistema ne ide u prilog fiktivno su tu odluku ukinuli na četvrtoj sednici  upravnog odbora.

Zbog havarijskog stanja sistema JKP Toplana je morala da često prekida isporuku toplotne energije za pojedina gradska područja, a zbog klanovskog upravljanja pravljene su i mahinacije sa nelegalnom nabavkom ogreva (vidi dokument br. 2/10 Opštinskog javnog pravobranioca od 03.02.2010. godine – slika iznad).

Zbog čestih havarijskih isključenja firma se suočila sa velikim nezadovoljstvom korisnika njihovih usluga (održani su javni protesti – vidi ovde), jer su građani zbog lošeg ili nikakvog grejanja morali da plaćaju cenu za alternativno grejanje. Da bi koliko toliko smirili gnev korisnika svojih usluga JKP Toplana je donela retroaktivne odluke br. 21/4-2009 od 02.12.2009. godine, br. 43/6-2010 od 12.01.2010. godine, i br. 51/8 – 2010 od 2.02.2010. godine o oslobađanju dela naplate. Odluke br. 43/6-2010 od 12.01.2010. godine i br. 51/8 – 2010 od 2.02.2010. godine su fiktivnog karaktera jer nisu sprovedene.

SAUČESNIŠTVO U PLJAČKANJU KORISNIKA USLUGA JKP PREDUZEĆA U BORU

Koristeći svoju monopolsku poziciju JKP preduzeće za stambene usluge Bor, po principu „objedinjene naplate“, odbija da korisnicima komunalnih usluga izdaje selektivne račune ukoliko iz opravdanih razloga odbijaju da plate neku lošu ili neizvršenu komunalnu uslugu (najčešće grejanje), a korisnik koji odbije da plati neku neizvršenu uslugu suočen je sa rizikom da bude utužen i uz pomoć korumpiranog borskog pravosuđa osuđen za neplaćanje izvršenih usluga, jer mu JKP za stambene usluge neće primiti selektivnu uplatu i za nju izdati račun, čime ova firma primenom samovlašća praktično pomaže JKP Toplani Bor u naplati nekorektno izvršenih usluga.

Takođe, nakon što je JKP Toplana Bor donela odluke br. 43/6-2010 od 12.01.2010. godine i br. 51/8 – 2010 od 2.02.2010. godine o oslobađanju dela naplate, JKP za stambene usluge je iste istaklo u prostoriji u kojoj vrši naplatu ali ne postupa po njima, najverovatnije radi sticanja viška profita, što odgovara i JKP Toplani Bor, koja zbog toga ubira nezaslužen prihod, i JKP za stambene usluge Bor, koje po tom osnovu ima veći ukupan iznos provizije za takve svoje usluge, mada ostaje nejasno zašto je onda direktor JKP za stambene usluge , dopisopm br. 5678 od 15.12.2009. godine, protiv JKP Toplana, JKP Vodovod i JKP 3. oktobar Opštinskom javnom tužilaštvu podneo zahtev za proveru njihovog poslovanja, jer poslovanje navedenih JKP je neodvojivo od poslovanja JKP za stambene usluge Bor u čijem je poslovanju budžetski inspektor Opštine Bor u Zapisniku br. 47-4/2009-III-06 od 18.03.2009. godine otkrio brojne nepravilnosti.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements