Otac: Želim da oženiš devojku po mom izboru.
Sin: Ne, sam ću odabrati ženu svog života!
Otac: Ali ta devojka je kćer Bill Gatesa.
Sin: Opa, u tom slučaju…. OK

Nakon toga, otac odlazi do Bill Gatesa.
Otac: Imam idealnog muža za vašu kćer.
Bill Gates: Ali moja kćer je previše mlada za udaju!
Otac: Ali taj mladi muškarac je potpredsednik Svetske banke!
Bill Gates: Opa, u tom slučaju… OK.

Na kraju, otac odlazi u posetu predsedniku Svetske banke.
Otac: Imam jednog mladog muškarca kojega bih preporučio za potpredsednika.
Predsednik: Ali već imam više potpredsednika nego što ću ih ikada trebati!
Otac: Ali taj mladi muškarac je oženjen za kćer Bill Gatesa.
Predsednik: Opa, u tom slučaju…. OK.

Izvor:

Kako se sklapa posao…

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements