U prilici sam da zainteresovanima za dešavanja u oblasti ekologije skrenem pažnju da su u mogućnosti da redovno, preko automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha instaliranih u Beogradu, Pančevu, Beočinu, Smederevu i Boru, prate informacije o sledećim vrednostima:

-sumpor dioksidu,

-suspendovanim česticama,

-meteorološkim parametrima (pravcu i brzini vetra, temperaturi vazduha, relativnoj vlažnosti vazduha i atmosferskom pritisku)

Svi navedeni podaci su u realnom vremenu dostupni na sledećem sajtu: www.sepa.gov.rs

Pored navedenog, dostupni su i podaci o katastrima zagađivača, vodama, vazduhu, zemljištu, promeni klime, otpadu, biodiverzitetu, hemikalijama i polenu.

Na sajtu se mogu naći i podaci o raznim formularima, zakonskim propisima, raznim publikacijama, radovima, prezentacijama, projektima, raznim aktivnostima i sastancima.

Mora se priznati da je ovo važan korak ka ekološkoj modernizaciji Srbije i uspostavljanju reda i kontrole u oblasti ekologije. Mogućnost uvida šireg sloja građanstva u ekološke aktivnosti pruža mogućnost većeg uticaja javnog mnjenja na suzbijanju neodgovornog i nezakonitog ekološkog ponašanja zagađivača.

Ovo je posebno važno za građane koji žive u tradicionalno zagađenim ekološkim sredinama kao što su Bor i Pančevo.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements