Slika gore: primer bahate političke zloupotrebe pojma „strogo poverljivo“ u kategoriji „vojna tajna“-vidi sve slike: 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12


Prema članu 3. Zakona o tajnosti podataka (Sl. Gl. RS br. 104/09) tajnim podatkom ne smatra se podatak koji je označen kao tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja organa javne vlasti.

Postavlja se pitanje hoće li državna bezbednost poštujući navedenu zakonsku odredbu deblokirati emisije TV B92 u temi “Insajder” pod sledećim naslovima:

Gostovanje Brankice Stankovic u vestima

Politicko ubistvo Zorana Djindjica – Insajder

Insajder Sluzbena tajna 1-6 ep.

Imovina Miroslava Miskovica

Rekonstrukcija: Kako je ubijen premijer

Rukopisi ne gore 1-4. deo – Insajder

Kosovo: Kako je pokrenuto ludilo – Insajder

Mreza: Ko je sve na spisku – Insajder

Naime, u pokušajima da pregledam navedene video naslove dobijao sam sledeću poruku: „This video has been removed due to terms of use violation“ ili u slobodnom prevodu: „Ovaj video je uklonjen zbog uslova korišćenja“.

Zahvaljujući činjenici da do sada nije postojao ovakav Zakon o tajnosti podataka mnogi državni službenici su zloupotrebljavali svoja službena ovlašćenja tako što su svoju bahatost i zloupotrebe podvodili pod neku od oznaka: „strogo poverljivo, poverljivo, državna tajna, vojna tajna, službena tajna, poslovna tajna, itd.“.

Naime, nakon što je Miloševićev režim pred svetskom javnošću raskrinkan u falsifikovanju izborne volje građana Srbije, Centralni izborni štab SPS-a je za predsednike i članove svojih Opštinskih odbora izdao obavezujuće strogo poverljivo uputstvo br. 02-234 od 04.03.1997. godine, da je prioritetan cilj budućeg delovanja SPS rasturanje i uništenje koalicije Zajedno. Radi uništenja Koalicije Zajedno, u navedenom uputstvu, između ostalih, u paragrafu 4. u devet tačaka bile su razrađene tzv. Mere agresivnih akcija i to:

  1. prisluškivanje prostorija i komunikacija,
  2. praćenje lica,
  3. fotografisanje i videotehnika,
  4. praćenje pošiljki i pisama,
  5. ekonomski pritisak,
  6. uznemiravanja,
  7. tajna ubacivanja u objekte i pretresi,
  8. sabotaže,
  9. uvežbavanje i pomaganje malih agresivnih grupa i dr.

Poštujući navedeno uputstvo, organizatori: Radoslav Terzić-predsednik Opštinskog odbora SPS-a Bor, Ilija Tanikić-predsednik SO Bor, Miroslav Ćiprijanović-sekretar SO Bor, Miroslav Ilić-načelnik vojne uprave Bor, i Sonja Filipović-sudija Opštinskog suda u Boru su uz logističare: prof. Pavla Panića-odbornika SO Bor i dr Vesne Radosavljević-odbornika SO Bor i anganžovanje aktivista SPS-a na terenu: Ilije Zlatarevića, Miroslava Vasilijevića, Stojana Ljubića i Bojana Šuputa, organizovali su, sproveli i legalizovali pučističko smenjivanje kompletnog Saveta Mesne zajednice Novo Selište iz Bora.

To je učinjeno tako što je Načelnik vojne uprave Bor Miroslav Ilić overom nevažećim pečatom falsifikovao vojni dokument br. 86-35/98-10/23 od 12.10.1998. godine pod oznakom “STROGO POVERLJIVO” u kome, navodno za potrebe vojne bezbednosti zemlje, NALAŽE Opštini Bor da prostorije Mesne zajednice “Novo Selište” u ul. Njegoševa br. 5 u Boru isprazni kako bi se navedeni prostor funkcionalno iskoristio u skladu sa dokumentima Plana odbrane Opštine Bor.

Paralelno sa ovim falsifikovanim dokumentom organizovana je “Inicijativa” odbornika i aktivista SPS-a tako što je održana sednica Mesnog odbora SPS-a na kojoj je bez prava učešća “Smenjen” legalni Savet mesne zajednice “Novo Selište” a umesto Saveta imenovan tzv. “Privremeni Koordinacioni odbor” o čemu je napravljen falsifikovani zapisnik overen falsifikovanim pečatom.

Savet Mesne zajednice Novo Selište je tim povodom protiv Opštine Bor podneo tužbu Opštinskom sudu Bor ali je istu u uslovima ratnih okolnosti zataškala sudija Sonja Filipović Rešenjem P -1309/98 Opštinskog suda Bor od 11.03.1999. godine, kojim je utvrđeno povlačenje tužbe podneskom predsednika “Privremenog koordinacionog odbora” od 10.03.1999. godine i ovo je Rešenje pravosnažno potvrđeno Rešenjem Gž-1015/99 Okružnog suda Zaječar (vidi slike 1 i 2), a Revizija Vrhovnom sudu Srbije odbijena je Rešenjem P-1309/98 sudije Sonje Filipović od 31.08.1999. godine.

Povodom pučističkog smenjivanja Saveta MZ Novo Selište, Savet MZ je bezuspešno pokretao krivične postupke protiv izvršilaca jer su isti pod ratnim okolnostima zataškani Obaveštenjem Kt 76/99 i Obaveštenjem Kt 77/99 Opštinskog javnog tužilaštva Bor od 16.04.1999. godine.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements