Ograda za pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji

Proces evropskih integracija, posebno pridruživanje i pristupanje su politički i ekonomski uslovljeni. To znači da u koliko država želi da zaključi Sporazum o pridruživanju, odnosno o pristupanju pre toga mora da ispuni postavljene uslove.

Ali i mi imamo svoju ogradu (uslove) – vidi sliku.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements