Odgovoriti sa citatom

1. Narod koji je ratovao sa svim svojim susedima.

2. Narod koji je izazvao ratove sa svim svojim susedima.

3. Pretvorio sve svoje vojne poraze u pobede.

4. Slavi svoj najteži poraz u istoriji (Kosovsku bitku) kao nacionalni praznik.

5. Narod koji je bežaniju svoje vojske na Krf (grčko ostrvo) u I Svetskom ratu,

ispred austrijske i nemačke vojske označio u istoriji kao taktički manevar.

6. Koji je pobio, izdao ili proterao sve svoje vođe.

7. Čija epika (narodne pesme) je zasnovana na pozivu na osvetu i mržnju.

8. Čiji je predsednik proglašen ratnim zločincem, a oni ga ponovo iz zatvora

kandiduju za predsednika.

9. Kada se sretnu u radosnom ushićenju jedan drugom psuju majku, sestru,

dete, hleb i sunce.

10. Narod koji je u doba komunizma rušio i zapuštao svoje bogomolje.

11. Čiji nacionalni instrument – gusle – ima samo jednu žicu i to napravljenu

od konjske repne dlake.

12. Narod koji drži za srpskog pisca čoveka čiji roman počinje sa Bismillahi

rahmanir rahim (Derviš i smrt).

13. Čiji reformator jezika, Vuk Karadžić, je nosio fes, tursku tradicionalnu kapu.

14. Narod koji je svu svoju hajdučiju, pljačku i otimačinu opevao u junačkim

pesmama.

15. Narod kome je je uspelo da po prvi put u istoriji učini da ih napadne vojni

savez hrišćanskih zemalja i zaustavi genocid koji su oni počinili nad muslimanima.

16. Narod koji svoje zločince proglašava svecima.

_________________

Ako već moraš da progutaš žabu…ne gledaj je dugo…
Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović
Advertisements