Živote moj,

Ti kaktusu živi,

Taj izgled tvoj,

Moj bol skrivi.

 

Mirišeš k’o cveće,

A pun si trnja,

Sreća te neće,

Ljubav ti još crnja.

 

Bolom te poziva,

Ta sudbina kleta,

Trnjem te skriva,

A patnjom ti cveta.

 

Ko život srećan,

Ti sočan jesi,

Al’ nisi večan,

U životnoj presi.

 

Al čovek te voli,

I živi u nadi,

Za ljubav se moli,

A nadom se sladi.

 

Autor: Slobodan Radulović

 

Advertisements