BORSKI GRAĐANSKI PARLAMENT

Tema: I od lošeg ima gore

Razlozi pokretanja teme: Odomaćena praksa da se u Boru omogućuje lagodno ponašanje na radnim mestima.

U sklopu mnogih naopako shvaćenih i u praksi primenjenih „demokratskih tekovina“ u JKP Toplana iz Bora odomaćile su se zloupotrebe radnog mesta i anganžovanja na njemu, uz diskrecionu saglasnost osnivača, tj. Skupštine opštine Bor.

Naime, opšte je poznata činjenica da je JKP Toplana Bor, zbog raznih javašluka i neprofesionalnog odnosa prema svom poslu već drugu uzastopnu grejnu sezonu dočekala potpuno nespremna i da u tome na posredan način uživa podršku nekih opštinskih struktura.

Kako to od lošeg na gore funkcioniše u praksi prikazuje se na sledećem primeru.

Prethodna grejna sezona završena je 15.04.2009. godine. Od tada pa do 15.10.2009. godine JKP Toplana nije obavila remont kotlova zbog čega je početak grejne sezone u Boru kasnio najmanje nedelju dana.

Ali po onoj narodnoj – uvek može biti i gore.

Upravo to gore nam se dešava ovih dana. Radi se o tome da se u Toplani već par godina unazad zna da je toplovodna mreža toliko korodirala da ne može da izdrži ni niže pritiske tzv. „hladne probe“ a kamoli pritiske „tople probe“. Ta činjenica je od strane menadžmenta Toplane pokušana da se pripiše specijalnoj vrsti bakterija ali zahvaljujući zdravorazumskom javnom razmišljanju borskih blogera taj pokušaj je propao.

Naime, ovih dana se desilo da je pukla jedna od glavnih grana toplovodne mreže pri relativno niskom toplotnom opterećenju i pri srednjim spoljnim tempetaturama od blizu 10 stepeni  C, od koje se mreže napaja i sekundarna mreža prema mesnoj zajednici Novo Selište, zbog čega stanari u zgradi 5A u Njegoševoj ulici nisu 2 dana imali nikakvo grejanje.

Da i od ovoga može biti gore stanari pomenute zgrade su se uverili 30.10.2009. kada i nakon otklanjanja pomenutog uzroka nisu dobili grejanje a preko telefona su dobijali lakonska objašnjenja da će dobiti grejanje kada bude zavareno mesto proboja. Srećom neki od stanara su se raspitali u svom komšiluku i saznali da neke njihove komšije čija se grejna tela napajaju sa iste mreže imaju grejanje.

Zbog toga su na intervenciju tih stanara predsednik i zamenik predsednika Skupštine stanara istog dana oko 13 časova u prostorijama JKP Toplana u ul. Đ.A.Kuna br. 12 tražili od nadležnih da im pokažu mesto gde se navodno izvode radovi na krpljenju navedenog proboja ili da im izdaju potvrdu da su upoznati sa činjenicom da stanari zgrade 5A u Njegoševoj ulici i dalje nemaju grejanje.

Suočeni sa ovakvim zahtevom a pošto nisu znali gde je mesto proboja nadležni iz Toplane su predstavnicima zgrade izdali sledeće

Obavestenje u vezi nemogućnosti grejanja

Eto tako to rade zaposleni u monopolskom preduzeću koje uživa monopolsku političku podršku svog monopolskog osnivača. Jednostavno može im se jer nemaju konkurenciju, solidna plata im je osigurana uz pomoć monopolskog preduzeća JKP za stambene usluge Bor, koje se za naknadu od 15 % bavi uterivanjem reketa u korist Toplane, jer ako neko neće da plati zato što nema grejanje uterivač reketa ga tuži a sud obično po kratkom postupku bez uvažavanja njegovih argumenata, samo na osnovu neplaćenog računa monopoliste utvrđuje krivicu dužnika i razrezuje mu kaznu koja se sastoji u plaćanju nekorektnih i neizvršenih usluga sa zakonskom zateznom kamatom i sudskim troškovima i po principu automatizma odbija mu se od plate ili penzije, a onaj ko nema ni platu ni penziju rizikuje da mu uterivač reketa proda neku pokretnu ili nepokretnu imovinu.

Ali i od ovoga ima gore jer ako niste zadovoljni kvalitetom usluga JKP Toplane ovaj monopolista je izradio sledeći

Zahtev za proveru kvaliteta grejanja

Kao što se vidi monopolista se obavezuje da u vašim grejnim prostorijama obezbedi temperaturu od 20 stepeni C plus/minus 2 stepena C. Obično je to 18 stepeni C, a često je ispod toga. U takvom slučaju vam je monopolista obezbedio „pravo“ da popunite navedeni obrazac radi provere kvaliteta grejanja.

A ko će vam bolje proveriti kvalitet grejanja monopoliste nego sam monopolista??!!

I kako to monopolista radi?

Pa tako što će vas pustiti da od dana podnošenja zahteva čekate najmanje tri dana u hladnom stanu da vam monopolista pošalje svoju komisiju koja će u vašem stanu izmeriti temperaturu.

Kada komisija monopoliste utvrdi da je u vašem stanu temperatura niža od garantovanih 18 stepeni C, monopolista će u roku od 8 dana pokušati da vam u stanu obezbedi garantovanu temperaturu, a ako to ne uspe obezbediće vam da za svaki stepen niže temperature plaćate 5 % niže troškove grejanja tako da, naprimer, ako komisija monopoliste utvrdi da je temperatura u vašem stanu „O stepeni C“, monopolista će vam za svaki stepen niže temperature od 18 stepeni C priznati po 5 % nižu cenu grejanja, tako da pri temperaturi od O stepeni C u stanu imate „pravo na popust“ za plaćanje grejanja od 90 % a ako „imate sreće“ da vam komisija monopoliste u stanu izmeri temperaturu od „- 10 stepeni C“, monopolista će vas potpuno osloboditi od plaćanja grejanja.

Znači, i kad vam je temperatura u stanu O stepeni C, vi monopolisti morate platiti najmanje 10 % od njegove cene „usluga“, koja iznosi oko 110 dinara po kvadratu za grejnu sezonu ili oko 55 dinara po kvadratu svakog meseca. Pod pretpostavkom da imate stan od 60 kvadrata sa temperaturom od O stepeni C, moraćete monopolisti da plaćate reket u iznosu od oko 330 dinara mesečno.

Što se tiče merenja temperature u vašem stanu uobičajeno je da komisija monopoliste obično dođe za vreme povoljnih meteoroloških prilika kada je spoljna temperatura preko 12 stepeni C i uz vaše dogrevanje pomoću drugih izvora (pretpostavka je da nećete danima sedeti u hladnom stanu bez dogrevanja) izmeri temperaturu koja je obično u predviđenim granicama, što znači da nemate pravo na umanjenu cenu i zbog „neosnovanog“ poziva moraćete komisiji monopoliste da platite 413 dinara uvećano za troškove PDV-a u iznosu od 18 %.

A ko je monopolisti i njegovim zaposlenima omogućio ovakvu komociju i lagodno ponašanje?

Pa naravno isti oni politički faktori što su monopolisti omogućili podizanje kredita navodno za remont sistema i kupovinu ogreva uz garanciju isplate iz opštinskog budžeta, tj oni koji su na teret opštinskog budžeta organizovali doček Nove godine, koncerte, zimska letovanja i ko zna čega još, opet po onoj narodnoj – uvek može gore.

Slobodan Radulović

Advertisements