U mnoštvu raznih zloupotreba u našoj stvarnosti u Boru odomaćila se i zloupotreba sa sklapanjem tzv. „ugovora o autorskom delu“ uz paralelnu utaju dela poreza državi.

Ovaj vid „biznisa“ u Institutu za bakar u Boru svojevremeno je razvio i razradio „veliki komunistički vernik“ dr Čedomir Knežević ali se to kasnije proširilo i u druge firme. Naime, to se radilo tako što su se sklapali ugovori za veće poslove u okviru kojih su se nalazili i „ugovori o autorskom delu“.

U početku su „ugovori o autorskom delu“ sklapani samo sa poznatim stručnim ličnostima sa nekih fakulteta, ali kasnije kada su sagledane koristi takvog biznisa to se proširilo skoro na sve oblasti, tako da su „ugovori o autorskom delu“ sklapani sa mnogima koji su poslovodstvu Instituta za bakar mogli da donesu neku korist. Tako su aganžman za dodatnu zaradu preko Instituta za bakar počeli da dobijaju i neki lekari, sudije, rukovodioci pojedinih firmi ali i članovi poslovodstva i njihovi lični prijatelji, rodbina, penzioneri pa čak i probrani radnici u samoj firmi radi isplate posebnih poslova kao što su naknade za prekovremeni rad, neke lične usluge članovima poslovodsva (razni zanatski radovi u stanovima, vikendicama ili kućama), isplate naknada za višegodišnji rad u firmi (samo probranim pojedincima), itd. Ovakav vid bisnisa je u Institutu za bakar bio tretiran kao poslovna tajna koju je razobličio i izdao Nezavisni sindikat-vidi

KAKO POSTIĆI USPEH U ŽIVOTU-treći deo

I tako sa ugovorima o „autorskom delu“ krenuo je razvoj Instituta za bakar toliko dobro da firma nije imala dovoljno radne snage da podmiri sve „ukazane potrebe“. Pored rada na domaćem terenu ređali su se i radovi u Burmi, Indiji, Iranu, Iraku (Prijava u vezi poslovanja u Jordanu i Iraku.doc), Siriji – vidi

Seik je podmiren.doc

Safari iz Beograda.doc

Za rukovođenje na svim takvim poslovima birani su tzv. „partijski probrani stručnjaci“ kojima su radi kvalitetnijeg obavljanja poslova pridodati i pojedini stvarno dobri radnici. I dok su iza običnih radnika ostajali i dobri radni rezultati iza „probranih partijskih kadrova“ ostajale su mahinacije, afere i bruke o čemu je svojevremeno „NON“ pisao u nastavcima – vidi Diverzanti u Boru-leto 1986.doc, Bice tako dok ima budala koje placaju 27.04.1986.doc,

Plagijatom do diplome-27.04.1986.doc

Drugovi akademski radnici -leto 1986.doc,

Da bi se maskirale evidentne zloupotrebe u masi „ugovora o autorskom delu“ se povremeno vršilo i sklapanje ugovora sa pojedinim afirmisanim stručnjacima sa stvarnim naučnim temama ali to nije bilo dovoljno da spreči kompromitaciju Instituta kao firme za izradu serijskih kvazi naučnih radova što je zabeleženo i u sredstvima javnog informisanja od čega su se posebno „proslavili“:

Projekat za galvanizaciju Megaplasta kod Donjeg Milanovca

-Pržionica tečnog pirita u Topionici Bor,

-Flotacija molibdena u Velikom Krivelju,

-Separacija magnetita u Velikom Krivelju,

-Kiper B-40 u FOD-u,

-Fabrika nikal sulfata u borskoj Elektrolizi,

-Pržionica koncentrata pirita do Fabrike sumporne kiseline u Boru,

-Feni u Makedoniji, itd.

Zahvaljući navedenom biznisu poslovodstvu Instituta i pojedinim njihovim saradnicima iz „ugovora o autorskom delu“ vremenom je skakao lični standard i ugled jer su na navedeni način mogli da sebi obezbede luksuzne stambene prostore van Bora, solidne ušteđevine ali i bolje političke i stručne pozicije po onoj narodnoj: „para vrti gde burgija neće“, tako da ni jedan direktor iz Instituta za bakar nije otišao a da se nije „nafatirao“.

Zbog toga što je Nezavisni sindikat raskrinkavao ovu vrstu biznisa u Institutu za bakar poslednji direktor dr Vlastimir Trujić je izvršio njegovo gašenje tako što je iz Instituta

proterao ili otpustio sindikalno rukovodstvo

a nakon toga od Ministarstva za rad zatražio njegovo brisanje iz Registra sindikalnih organizacija, u vezi čega je pokretan bezuspešni krivični postupak -vidi

Zahtev Trujica za gasenje sindikata.doc

Dopuna krivicne prijave u vezi gasenja sindikata.doc

a nakon toga izvršio i promenu naziva firme od Instituta za Bakar Bor D.O.O. u Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor.

Radi upoznavanja i procene javnosti u prilogu nudim na uvid spiskove saradnika Instituta za bakar sa kojima su poslovodstva firme sklapali ugovore o autorskim delima po raznim osnovima a do kojih je sindikat Nezavisnost uspeo da dođe i zbog čega je doživeo da bude ugašen. Na očigledne zloupotrebe u vezi sklapanja „ugovora o autorskim delima“ Nezavisni sindikat je bezuspešno nudio svoja saznanja Državnom  javnom tužilaštvu i Policijskoj upravi Bor a ja sam o tome, takođe bezuspešno  svedočio, davanjem pismenog iskaza u predmetu Ki-106/02 Opštinskog suda u Boru, zbog čega me Trujić Vlastimir proganjao i na kraju otpustio sa posla bez isplate zaostalih zarada i poreza i doprinosa.

1-Spisak ugovora o delu 1998.DOC

2-Spisak ugovora o delu 1998.DOC

3-Spisak ugovora o delu 1998.DOC

1-Spisak ugovora o delu -1999.DOC

1-Spisak ugovora o delu -2000.DOC

2-Spisak ugovora o delu -2000.DOC

3-Spisak ugovora o delu 2000.DOC

4-Spisak ugovora o delu 2000.DOC

5-Ugovor za propagandu.doc

6-Otpremnina za penziju.doc

1-Spisak ugovora o delu 2001.DOC

2-Spisak ugovora o delu 2001.DOC

3-Spisak ugovora o delu 2001.DOC

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović
Advertisements