BORSKI GRAĐANSKI PARLAMENT

Tema: Predlog za formiranje i registraciju BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA

Razlozi za pokretanje teme: Odbijanje Skupštine Opštine Bor (17. tačka dnevnog reda na sednici održanoj 23.10.2009.) inicijative 4700 građana Bora za raspisivanje Referenduma za vanredne opštinske izbore.

Povodom odbijanja Skupštine Opštine Bor (17. tačka dnevnog reda na sednici održanoj 23.10.2009.) inicijative 4700 građana Bora za raspisivanje Referenduma za vanredne opštinske izbore, u svojstvu potpisnika navedene inicijative, svim zainteresovanim punoletnim građanima borske opštine

PREDLAŽEM

  1. Formiranje Inicijativnog odbora radi registracije BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA.
  2. BORSKI GRAĐANSKI PARLAMENT bi bilo udruženje punoletnih građana borske opštine koje se zalaže za bolji kvalitet i bolje uslove življenja. Radi toga ovo udruženje građana bi na sledećim lokalnim i republičkim izborima kandidovalo svoje predstavnike za odbornike u SO Bor (za pun sastav Skupštine prema važećim zakonskim propisima) i za poslanike u Skupštini Srbije (pun broj predstavnika prema važećim zakonskim propisima).
  3. Kandidate za odbornike i poslanike predložiće članovi Skupštine BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA.
  4. Član Skupštine BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA može postati svaki punoletni građanin sa mestom boravka na teritoriji borske opštine.
  5. Kandidat BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA može postati svaki punoletni član Skupštine BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA koji ispunjava sledeće uslove:

–         da prihvata kandidaturu, koja podrazumeva isticanje njegove biografije na uvid javnosti,

–         da nije krivično osuđivan,

–         da se protiv njega ne vodi krivična istraga,

–         da je psihički zdrav,

–         da ima završenu najmanje srednju stručnu spremu,

–         da u poslednjih 10 godina nije bio član Opštinskog odbora neke stranke,

–         da nikada nije bio odbornik ili poslanik.

6. Za registraciju BORSKOG GRAĐANSKOG PARLAMENTA potreban je potpis najmanje  10 punoletnih građana sa mestom boravka na teritoriji borske opštine (poželjno je što veći broj).

7. Za članove Inicijativnog odbora predlažu se: (imena treba da predlože zainteresovani građani uz prethodno pribavljenu saglasnost predloženog kandidata).

    Predlagač: Slobodan Radulović, mail: magila97.@gmail.com

    Advertisements