U vezi stila rada organa Državne bezbednosti Republike Srbije pre 5.10.2000. u pogledu obračuna sa političkim protivnicima režima Miloševića, kao i nakon 5.10.2000. na ovom blogu je već bilo reči – vidi

Milošević sa vrhom DB-a dogovarao ubistva političkih protivnika

Kad država nije država

O radu Policijske uprave u Boru nakon 5.10.2000. iz ličnog iskustva javnosti nudim na uvid i prosuđivanje sledeće činjenice i dokumenta:

I. Iskustva sa radom u MZ Novo Selište u Boru.
Tokom obavljanja funkcije predsednika Saveta MZ Novo Selište u Boru, ubrzo po izboru
za predsednika Saveta MZ Novo Selište, a po lažnoj prijavi sekretarice MZ (kadar SPS-a),
Policijska uprava iz Bora je poslala Vladana Radojkovića i još jednog inspektora za privredni kriminal da sakupe dokaze o mom nezakonitom obavljanju navedene funkcije ali ni posle skoro mesec dana „češljanja“ kompletne dokumentacije MZ, navedeni inspektori MUP-a Bor protiv mene nisu pronašli ništa ali su protiv navedene sekretarice pronašli da je falsifikovala neku pisanu ispravu i onda su radi zataškavanja ove svoje blamaže navodno njoj podneli neku prekršajnu prijavu što je kasnije zataškano njenim premeštajem u drugu mesnu zajednicu. Takođe, kada je za vreme sednice Saveta MZ izvršena provalna krađa u službenoj prostoriji i iz nje ukraden moj mobilni telefon i lična imovina sekretarice MZ, Policijska ekipa koja je izašla na uviđaj odbila je da radi obezbeđenja dokaza izvrši snimanje otisaka prstiju i tragova patika na prozoru prostorije koji su bili vidljivi i golim okom.
Zahvaljujući navedenom propustu policija nije mogla odmah da pronađe izvršioca sve dok im na mogućeg izvršioca nisam ukazao posebnim pismenim dopisom – vidi Zahtev MZ br. 207 od 26.11.2001..doc

Pošto je istraga policije „tapkala u mestu“ u vezi pronalaženja lica kome je kradljivac prodao moj mobilni telefon i pošto sam ja o tome imao privatne informacije iste sam dostavio službeno Policijskoj upravi Bor ali telefon mi i pored toga nije bio vraćen – vidi

Informacija MZ br. 210 od 03.12.2001..doc
Nakon navedenog neuspeha policije da mi pronađe nezakonito poslovanje i odbijanja da mi vrati ukradeni mobilni telefon, sa policijskom upravom u Boru imao sam problema i zbog odbijanja policije da spreči besplatno i nenamensko korišćenje Stadiona za male sportove – vidi Zahtev MZ br. 119 od 13.09.2002..doc
Ponovljeni zahtev MZ br. 143 od 22.10.2002..doc

Umesto postupanja po navedenim zahtevima MZ Novo Selište Policijska uprava iz Bora je organizovala da budem pozvan na tzv. „informativni razgovor“, navodno na osnovu neke anonimne krivične prijave protiv mene na šta se nisam odazvao pošto je bilo očigledno da se radi o nameštaljki – vidi

Poziv od 06.11.2002..doc
Odgovor br. 147 od 06.11.2002..doc

II. Iskustva sa radom u sindikatu.

Nakon 5.10.2000. kao tekovinu tzv. „Demokratskih promena“ radnici Instituta za bakar iz Bora dobili su za vršioca dužnosti direktora Vlastimira Trujića iz Opštinskog odbora Demokratske stranke iz Bora. Ubrzo po imenovanju Vlastimira Trujića za vršioca dužnosti direktora Instituta za bakar članovi sindikata „Nezavisnost“ su otkrili da on vrši prikrivanje nezakonitih postupanja prethodnog direktora Nedeljka Magdalinovića koji je bio politički kadar Opštinskog odbora SPS-a iz Bora i istovremeno je obavljao funkciju direktora Instituta za bakar (primao platu bez potpisanog ugovora o radu sa Upravnim odborom Instituta za bakar) i funkciju Dekana Tehničkog fakulteta u Boru. Tokom svog mandata na funkciji direktora u Institutu za bakar Nedeljko Magdalinović je vršio utaju poreza na zarade radnika i plaćao privilegovane radnike u Beogradu na osnovu fiktivnih Ugovora o radu za nepostojeća radna mesta u nepostojećoj firmi Inženjering koja je prethodno, na osnovu odluke Upravnog odbora Instituta za bakar Bor, bila ugašena Rešenjem Privrednog suda iz Zaječara. Pored toga Nedeljko Magdalinović je, pod sumnjivim zakonskim okolnostima, sklapao i ugovore o delu sa penzionisanim radnicima.
Trujić Vlastimir je po imenovanju za vršioca dužnosti u Institutu za bakar nastojao da prikrije neke sumnjive radnje svog prethodnika Nedeljka Magdalinovića tako što je i sam nastavio sa utajama poreza na zarade radnika, plaćanje privilegovanih radnika u Beogradu po osnovu fiktivnih ugovora o radu za nepostojeća radna mesta u nepostojećoj firmi i sklapanje Ugovora o delu sa penzionisanim radnicima. Zbog navedenih radnji Magdalinovića i Trujića anonimno lice i sindikat su protiv njih neuspešno podnosili prijave Državnom Tužilaštvu i Policijskoj upravi u Boru-vidi

Prijava od 22.02.2002..doc
Prijava od 23.04.2002..doc

O reagovanju Tužilaštva bilo je reči u prethodnom članku na ovom blogu. Policijska uprava je u početku vršila proveru prijavljenih nezakonitosti u Institutu za bakar i protiv nekih prekršilaca zakona je i sama podnela bezuspešne prijave – vidi

Obavestenje od 05.09.2001..doc
Obavestenje od 01.03.2002..doc
Obavestenje od 01.04.2002..doc
Obavestenje od 02.07.2002..doc

Umesto procesuiranja navedenih prijava protiv prekršilaca zakona iz Instituta za bakar došlo je do političke sprege između Trujića i policijske uprave u Boru radi njihove saradnje u zajedničkom progonu mene (Trujić me nezakonito otpustio sa posla bez isplate zaostalih zarada i bez uplate zaostalih poreza i doprinosa zbog mog svedočenja u krivičnim istragama protiv njega a inspektor MUP-a Bor Vladan Radojković sa još jednim inspektorom su pred svedocima: Avramović Zoranom, Draganom Štrpcem i Zvonimirom Spajićem, u ulici Moše Pijade – preko puta bivše Borske banke AD Bor, pokušali moje prinudno privođenje na tobožnji „informativni razgovor“ na osnovu lažne Trujićeve prijave da sam ga ja lažno prijavljivao – od hapšenja i privođenja odbranio me Zoran Avramović) – vidi

Poziv od 08.06.2004..doc
Zahtev od 09.06.2004..doc
Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements