U vezi stila rada državnog tužilaštva u  Boru na ovom blogu je već bilo
reči – vidi

OĆE KAKI-NEĆE KAKI-treći deo

U prilogu javnosti nudim na uvid i prosuđivanje dokumenta koja su bezuspešno nuđena na nadležnost državnog tužilaštva:


Prijava od 22.09.2000.
Prijava od 05.02.2001.

Prijava od 20.02.2001.
Prijava od 26.04.2001.

Prijava od 09.10.2001.
Prijava od 10.11.2001.
Prijava od 05.02.2002.

Prijava od 08.04.2002.
Prijava od 30.05.2002.
Prijava od 07.06.2002.

Prijava 20.06.2002.
Prijava od 10.09.2002.


Prijava od 07.10.2002.


Prijava od 12.12.2002.

Prijava od 28.02.2003.

Prijava od 28.03.2003..doc


Prijava od 15.04.2003.
Prijava od 18.07.2003.


Prijava od 07.08.2003.
Prijava od 15.09.2003.

Prijava od 17.09.2003.

Prijava od 25.09.2003.

Prijava od 05.11.2003.

Prijava od 05.12.2003.

Prijava od 11.05.2004.

Prijava od 11.06.2004.

Prijava od 18.07.2005..doc
Prijava od 13.04.2007..doc
Prijava 06-05-07-03.05.2007..doc

Prijava od 07.05.2007..doc

Prijava od 30.07.2007..doc
Prijava od 05.10.2007..doc
Prijava od 01.02.2008..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements