Ovo su primeri kršenja zakona od strane tzv. demokratskih kadrova u Institutu za bakar i RTB-u Bor.

U kršenju radnih i sindikalnih prava radnika naročito se isticao direktor Instituta za bakar Vlastimir Trujić kadar Demokratske stranke iz Bora koji je za vreme režima Miloševića stekao u vlasništvo zlatarsku radnju u centru Bora i titulu doktora tehničkih nauka a posebno se „proslavio“ gušenjem i gašenjem rada Nezavisnog sindikata nezakonitim otpuštanjem

njegovih sindikalnih predstavnika a članove tog sindikata je „proterao“ iz firme tako što ih je proglasio tehnološkim viškom radne snage i nakon toga je od Ministarstva rada zatražio brisanje tog sindikata iz evidencije sindikalnih organizacija.

Takođe, „proslavio“ se i tako što je u Beogradu držao na fiktivnom platnom spisku privilegovane radnike na osnovu:

ugovora o radu za izmišljene poslove u Beogradu u nepostojećoj firmi.

„Slavu“ je stekao i kao nalogodavac naloga:

Mirku Vukmiroviću da retroaktivno za tri meseca unazad falsifikuje moje evidencije iz šihtane knjige, kao sindikalnom predstavniku sa utvrđenim zdravstvenim smetnjama i jedinom hraniocu porodice, kako mi ne bi  isplatio zaostale zarade i ne bi izvršio uplatu poreza i doprinosa, a zatim uz pomoć sprege politike, kriminala i pravosuđa „dočekao“ da mi ne bude isplaćena naknada štete zbog nezakonitog raspoređivanja i nezakonitog otkazivanja ugovora o radu i da se za sve učinjene nezakonite stvari izvuče od zakonskih posledica samo sa nekoliko prekršajnih kazni koje je umesto njega plaćala firma.

„Slava“ Trujića poznata je i po tome što je tužio Borske novine zbog toga što se u humoreski „Noćni belaj plemenitog kujundžije“ prepoznao kao Mula Jusuf turski janičar.

O nezakonitom postupanju Instituta za bakar za vreme Trujića na mestu direktora kao kadrovskog rešenja Demokratske stranke iz Bora javnosti nudim na uvid sledeću dokumentaciju:

Presuda P-700/01 od 01.08.2001.- pokušaj ukidanja uslova za rad sindikata
Presuda P-987/01 od 20.11.2001-pokušaj sprečavanja korišćenja godišnjeg odmora
Presuda P-385/02 od 06.06.2002-pokušaj otimanja aprilske zarade iz 2001.

Presuda P-886/03 od 08.12.2004-naknada štete zbog pokušaja sprečavanja korišćenja godišnjeg odmora
Presuda P-1093/03 od 19.02.2004-pokušaj zakidanja na zaradama


PresudaP-634/06 od 04.10.2007-poništaj nezakonitog raspoređivanja na poslove na terenu i u zagađenoj radnoj sredini
Presuda P-311/06 od 11.07.2007-poništaj nezakonitog otkaza ugovora o radu
Presuda P-14/05 od 05.05.2005-poništaj ponovnog nezakonitog raspoređivanja na poslove na terenu i u zagađenoj radnoj sredini

Presuda P-963/01 od 12.02.2002-poništaj promene Statuta RTB-a

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements