Kako izgleda pravda po presudi Opštinskog suda Bor nakon pet-šest odlaganja i odugovlačenja sudskog postupka protiv maloletnih izvršioca preko 90 krivičnih dela krađe od kojih je krađa mog mobilnog telefona izvršena namenski po narudžbini „borskog političkog podzemlja“, jer sam prethodno morao da borskom MUP-u i pored prijave ja pomognem u otkrivanju lopova, tako što sam ja pronašao lopova ukradenog telefona jer nisu hteli da izvrše obezbeđenje dokaza provalne krađe u MZ Novo Selište (odbili su uzimanje golim okom vidljivih otisaka prstiju i tragova patika na prozoru), a ukradeni telefon mi nisu vratili iako sam pronašao njegovog kupca niti mi je isti bio vraćen tokom ili nakon sudskog postupka, jer umesto toga sam po Rešenju suda upućen na građansku parnicu sa besposlenim maloletnim kriminalcem od koje sam ja, pri takvom stanju stvari, morao odustati.

Posebno skrećem pažnju da je sudski postupak vodila i Rešenje donela Danijela Popović, sudija Opštinskog suda Bor, koja se kasnije „proslavila“ u još nekim jalovim sudskim postupcima za zaštitu mojih prava pred Opštinskim sudom Bor u vezi naplate naknade štete zbog nezakonitog otkaza bez isplate zaostalih zarada i bez uplate poreza i doprinosa .

Rešenje Km-51-02 od 31.12.2002.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements