U vezi mog rada kao predsednika košarkaškog kluba RTB Bor javnosti pružam na uvid sledeću dokumentaciju:

Dokument 125-12 od 26.12.2000..doc
Dokument 06-01-04.01.2001..doc
Dokument 06-01-01-08.01.2001..doc
Dokument 07-01-01-08.01.2001..doc
Dokument 13-01-01-16.01.2001..doc
Dokument 18-01-01-24.01.2001..doc
Dokument 25-01-01-30.01.2001..doc
Dokument 04-02-01-01.02.2001..doc
Dokument od 02.02.2001..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements