BORSKI GRAĐANSKI PARLAMENT

Tema: Sa čijeg  žiro računa JKP  Toplana Bor vrši isplatu zarada zaposlenima?

Razlozi za pokretanje teme:

1. Vest da je žiro račun JKP Toplane iz Bora u blokadi.

2. Opomene JKP za stambene usluge Bor građanima Bora za redovnu uplatu svih komunalnih usluga kao da se one vrše uredno.

U vezi navedenog, postavljam sledeća javna pitanja direktoru JKP za stambene usluge Bor i direktoru JKP Toplana Bor:

Na čiji se žiro račun/e JKP Toplani Bor prenose prikupljena sredstva za usluge grejanja u Boru radi isplate zarada zaposlenima?

Sa čijeg  žiro računa JKP  Toplana Bor vrši isplatu zarada zaposlenima?

Pitanja postavio: Slobodan Radulović

Advertisements