U situaciji kada su nas naši političari svojim činjenjem i nečinjenjem uveli u tzv. NEUSTAVNO STANJE predlažem blogerima da zajedno, efikasnim korišćenjem Interneta, iz takvog stanja izađemo tako što ćemo pokušati da postavljanjem konkretnih tema u kategoriji GRAĐANSKI PARLAMENT više animiramo javnost postavljanjem na dnevni red konkretnih tema u svojim lokalnim sredinama ostavljajući mogućnost građanima da kroz svoje komentare i predloge daju svoj doprinos za bolje funkcionisanje tzv. LEGALNIH INSTITUCIJA DRŽAVE što ne znači da je GRAĐANSKI PARLAMENT nelegalna institucija. Naprotiv, ali ona za razliku od državnih institucija, zahvaljujući JAVNOM MNENJU  ima samo korektivnu mogućnost da utiče na našu kolektivnu sudbinu.

Kako treba da funkcioniše institucija GRAĐANSKOG PARLAMENTA?

Tako, što bilo ko može pod ličnim imenom i prezimenom (u komentarima i pod pseudonimom) da pokreće važne teme, posredno ili neposredno vezane za njegovu lokalnu sredinu, bilo direktnim predlozima bilo učešćem u javnoj diskusiji. Podrazumeva se da stil izražavanja bude pristojan i argumentovan, tj. u skladu sa ustavom i zakonom. Sve svoje priloge, dokazne isprave i komentare možete slati na mail adresu vlasnika ovog bloga. Vlasnik bloga ne odgovara za vaše stavove, komentare, priloge i sl. Slanjem maila na ime vlasnika bloga prihvatate mogućnost da to ne podrazumeva obavezu objavljivanja od strane vlasnika bloga.

Sigurno se pitate šta je tu novo jer je sve to i do sada bilo moguće? Pa novo je to što će se kategorizacijom tema pod naslovom GRAĐANSKI PARLAMENT političkim moćnicima u državnim strukturama kroz konkretne javne i na jednom mestu sakupljenih tema i rasprava pokazati kako i koliko javnost ceni njihova zalaganja za interese naroda za osnovna egzistencijalna pitanja.

Kako bi trebala da izgleda forma institucije GRAĐANSKOG PARLAMENTA?

Vrlo prosto. Naprimer:

BORSKI GRAĐANSKI PARLAMENT

Tema: (Naslov teme – daje pokretač teme)

Razlozi za pokretanje teme: (Kratak činjenični opis – neka vest, dokument, izjava zvaničnika, događaj, lično iskustvo, itd.- objašnjenje daje pokretač teme)

Komentar: (daju svi zainteresovani)

Dakle sve u svemu svodi se na „Isto to samo malo drugačije“.

Da li će ovo nešto imati uticaja na pozitivne promene našeg življenja u tzv. NEUSTAVNOM STANJU ostaje da se vidi.

U pokušaju otklanjanja NEUSTAVNOG STANJA ja ću biti aktivni član GRAĐANSKOG PARLAMENTA, a Vi?

Probajte, besplatno je.

Autor: Slobodan Radulović, mail: magila97.@gmail.com

Advertisements