U vezi kadrovske strukture i programske organizacije rada Saveta MZ Novo Selište javnosti pružam na uvid sledeća dokumenta:


Pristupnice i članovi KLUBA MZ NOVO SELIŠTE

Program rada KUD-a MZ Novo Selište Bor


Program rada Komisije za zaštitu potrošača MZ Novo Selište Bor

Program rada Komisije za marketing MZ Novo Selište Bor

Program rada Komisije za preduzetništvo MZ Novo Selište Bor

Program rada Komisije za zaštitu životne sredine MZ Novo Selište Bor


Program rada Zdravstvene komisije MZ Novo Selište Bor
Program rada Komisije za zapošljavanje MZ Novo Selište Bor
Program rada Informativne komisije MZ Novo Selište Bor
Program rada Komisije za sport MZ Novo Selište Bor


Program rada Komunalne komisije MZ Novo Selište Bor
Prioriteti MZ Novo Selište Bor

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements