Godina je Nova,

Na samome pragu,

A sudbina ova,

Ne dade mi dragu.

Srce drugu neće,

Hoće samo tebe,

Da u noći sreće,

Obraduje sebe.

Da poljupcem strasnim,

Sve odjednom kaže,

Otkucajem glasnim,

Svu ljubav pokaže.

Na trenutak kratki,

Da se tebi preda,

Uz osećaj slatki,

Tu sreću ugleda.

Da u nadi živi,

Sa godinom Novom,

Da mu život sivi,

Nestane sa ovom.

Autor: Slobodan Radulović

Advertisements