Da li znaš mila,

Da u tvojoj blizini,

Deluje ti sila,

Koja ljubav čini?

Tvoja pojava vitka,

Što dobrotom zrači,

Jeste sila britka,

Koja me privlači.

Pa sad imam muku,

I veliku dilemu,

Da ne činim bruku,

Što želim te za ženu.

A dilema teža,

Od ove postoji,

Ta ljubavna mreža,

Što mi muke kroji.

Jer za želju moju,

Ti saglasnost ne daš,

Nemam ljubav tvoju,

Jer drugoga gledaš.

Autor: Slobodan Radulović

Advertisements