U vezi zakonskog uređenja funkcionisanja MZ Novo Selište Bor javnosti pružam na uvid sledeća dokumenta:

Statut MZ-61.doc

Poslovnik o radu Saveta-63.doc

Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju MZ.doc

Poslovnik o radu Kluba MZ-42.doc

Pravilnik o kucnom redu-43.doc

Protokol 2002.doc
Prepis Protokola 2002.doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements