U vezi rada Fotografske sekcije MZ Novo Selište javnosti pružam na uvid sledeća dokumenta:

Nova 2001. godina.doc
Bozic-2001..doc
8. mart 2001..doc
Djurdj. 2001. godine.doc
Prosl. Djurdj.2001..doc
Sportisti MZ-2001..doc
Lenovac-11.08.2001..doc
Skupst. boraca 2001..doc
Nova Srbija Bor.doc
Godisnj. KUD-a 2001..doc
8. mart 2002..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements