U vezi načina korespodencije Opštine Bor sa MZ Novo Selište Bor za vreme mandata Krste Kalčića na funkciji predsednika Opštine javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:

Dostava 27-26.02.2002..doc

Obavestenje od 24.04.-2002..doc
Dopis SO-104-29.07.2002..doc
Zahtev 158-19.11.2002..doc
Obavestenje 24-14.02.2003..doc
Dopis 31-03.03.2003..doc
Dopis 32-03.03.2003..doc
Dopis 33-03.03.2003..doc
Dopis 34-03.03.2003..doc
Dopis 39-21.03.2003..doc
Dopis 40-21.03.2003..doc
Dopis 158-19.11.2002..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements