U vezi bezuspešnih pokušaja komunikacije sa strukturama Opštine Bor za
vreme mandata Krste Kalčića na funkciji predsednika Opštine javnosti
nudim na uvid sledeća dokumenta:

Dopis 156-17.10.2001.

Dopis 221-11.12.2001.

Dopis 50-07.05.2002.

Dopis 55-08.05.2002.

Dopis 56-08.05.2002.
Dopis 81-19.06.2002.

Dopis 95-05.07.2002.

Dopis 105-29.07.20

Dopis 108-16.08.2002.

Dopis 116-09.09.2002.

Dopis 130-24.09.2002.

Dopis 135-10.10.2002

Dopis 136-11.10.2002.

Izveštaj sekretara MZ za 2002.

Dopis 41-21.03.2003.

Dopis 20-29.03.2003.

Dopis od 08.04.2003.

Dopis 82-17.10.2003.

Dopis 97-04.11.2003.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements