U vezi korespodencije u okviru Ministarstva finansija javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:

Prijava 22-18-02-28.02.2001..doc
Prijava 75-13-07-30.07.2001..doc

Prijava 35-11-03-20.03.2001..doc
Prilog dokaza 70-8-07-05.07.2001..doc

Prijava 154-01-11.10.2001..doc
Informacija od 21.03.2002..doc
Informacija 168-02-24.07.2002..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements