U vezi moje bezuspešne korespodencije sa Inspekcijom rada Borskog okruga javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:

Zahtev od 28.06.2004..doc
Resenje Inspektora rada od 26.07.2004..doc

Uvidom u navedena dokumenta vidi se da Inspektor rada Branko Rajković nije poštovao Zakon o radu zato što nije uvažio činjenicu da sam ja bio sindikalni predstavnik sa prethodno utvrđenim zdravstvenim smetnjama za obavljanje poslova na terenu i u zagađenoj radnoj sredini, kome za vreme sindikalnog mandata poslodavac ne može prekinuti radni odnos pre pravosnažnosti presude kojom bi se eventualno utvrdilo da sam ja počinio disciplinski prekršaj. Rešenje Inspektora rada Branka Rajkovića od 26.07.2004. godine je kao nezakonito poništio Ministar rada a inspektor je zbog takvog postupanja disciplinski opomenut. Opštinski sud iz Bora je nakon višegodišnjeg nezakonitog odugovlačenja postupka doneo pravosnažnu presudu kojom je poništeno Rešenje o otkazu koji mi je dao direktor Trujić Vlastimir.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements