U vezi bezuspešnog obraćanja članova moje porodice Narodnoj kancelariji Predsednika Republike Srbije zbog kršenja osnovnih ljudsdkih prava kao vid osvete Vlastimira Trujića zbog mojih svedočenja pred pravosudnim institucijama u vezi nezakonitih postupanja članova poslovodstva, javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:


Dopis od 28.10.2001.

Dopis od 19.11.2004.

Dopis od 07.03.2005.


Dopis od 20.05.2005.


Dopis od 20.05.2005.


Dopis od 04.06.2005.

Dopis od 08.06.2005

Dopis od 01.07.2005.

Dopis od 04.08.2005.


Dopis od 07.10.2008. sa poslednjim prilogom

Dopis od 20.10.2008-Skener

Naime, zbog partijskih veza prekršilaca zakona, vršilaca pravosudnih funkcija i zaposlenih u Narodnoj kancelariji (svi su članovi ili simpatizeri Demokratske stranke) ni na jednu pritužbu Narodnoj kancelariji nismo dobili povratnu informaciju, čime je sabotirana i obesmišljena uloga ove institucije.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements