Iz perioda do 5.10.2000. godine sačuvao sam sledeće napise:Diverzanti u Boru-leto 1986.

Biće tako dok ima budala koje plaćaju-27.04.1986.


Drugovi akademski radnici-leto 1986.

Plagijatom do diplome-27.04.1986.
Prepisali projekat-10.04.1986.

Kriminal A otpadom-30.10.1989.

Analize potvrdile sumnju-10.10.1989.
A otpad na mala vrata-10.11.1989.

Srebrni trag radioaktivnosti-12.11.1989.
Neverovatne izjave-12.11.1989.

Senzacija zvana bota oniks-30.01.1995.
Srbija postaje nuklearno smetlište Evrope-08.04.1997.


Paralisanje rada MZ Novo Selište-21.04.1997.

Rat zabiračke spiskove-26.04.1997.
Vlada uzima pare Boranima ostaje otrov-28.04.1997.

Direktori Instituta za bakar podelili radnike-1997.

Socijalisti prekrajaju biračke spiskove-25.08.1997.
Samovlašće Ćiprijanovića-15.12.1997.
Odavanje poslovnih tajni Instituta za bakar-19.03.1998.


Pitanja bez odgovora-16.04.1998.
Ko otima prava radnika-07.05.1998.


Lična karta UGS Nezavisnost-28.05.1998.
Direktori i sudije protiv Nezavisnosti-17.06.1998.
Podmetnute priče kao osnov-17.06.1998.

Nezavisno sudstvo protiv Nezavisnog sindikata-25.06.1998.

O nezavisnom sudstvu u Boru-25.06.1998.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements