Ovo je primer kako je korišćeno Savezno javno tužilaštvo da sačuva Vrhovni sud Srbije i  Sudove udruženog rada od posledica sabotaže pravnog sistema (nesaglasnosti njihovih odluka sa Ustavom SFRJ).

Obavestenje Gt-58-87-13.02.1987..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements