Ovo je primer kako je korišćeno sudstvo da sačuva državu od posledica sabotaže pravnog sistema.

Revizija Gz-1292-90.doc

Resenje Rev. 588-91-20.03.1991..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements