Ovo je primer kako je korišćen Ustavni sud za davanje podrške dr Čedomiru Kneževiću da istovremeno ostvari pravo na dva kadrovska stana (u Boru i Beogradu) – vidi

OVDE

Resenje broj U-750-84-06.02.1986..doc

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements