U vezi napisa MUP-u Bor javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:


Prijava sabotaže u MZ Novo Selište Bor


Knjiga protokola MZ Novo Selište Bor

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements