U vezi ometanja rada Saveta MZ Novo Selište iz Bora javnosti nudim na uvid sledeća dokumenta:


Predlog OJT Bor za pokretanje krivičnog postupka protiv nelegalnih predstavnika Saveta MZ Novo Selište Bor.

Zahtev br. R-0006115 Slobodanu Miloševiću za poštovanje rezultata izbora za Savet MZ Novo Selište Bor.

Ovlašćenje Slobodanu Miloševiću za zastupanje MZ Novo Selište Bor na sudu radi sprečavanja okupacije poslovnog prostora MZ od strane Opštine Bor.
Privremena mera za vraćanje otetog poslovnog prostora MZ Novo Selište Bor.

Zahtev za redovnu isporuku pošt.
Ovlašćenje Saveta MZ Novo Selište predsedniku Saveta da potpiše fiktivnu odluku o sponzorstvu sa JKP Direkcija za izgradnju Bor.

Odluka SavetaMZ Novo Selište za adaptaciju pomoćne prostorije za rad MZ u uslovima okupacije poslovnog prostora od strane Opštine Bor.
Zahtev Saveta MZ Novo Selište Bor br. 210 od 13.02.1998. za ispravku pogrešnog finansijskog izveštaja načinjenog od strane Opštine Bor.
Osporavanje Finansijskog izveštaja za 1997. godinu koji je Opština Bor sačinila za MZ Novo Selište Bor.

Odluka Saveta MZ Novo Selište Bor br.273 od 16.06.1998. o utvrđivanju namene poslovnog prostora MZ Novo Selište u uslovima okupacije od strane Opštine Bor.

Zahtev br. 301 od 08.07.1998. predsedniku Opštine Iliji Tanikiću da poštuje pravosnažnu sudsku odluku kojom je poništeno smetanje poseda mesnoj zajednici Novo Selište od strane Opštine Bor po nalogu sekretara Opštine Miroslava Ćiprijanovića.

Zahtevbr. 347 od 24.08.1998. Službi državne kontrole (SDK) iz Bora za davanje službenih podataka u vezi zloupotrebe sredstava samodoprinosa u MZ Novo Selište.
Zahtevbr. 348 od 26.08.1998. predsedniku Opštine Bor Iliji Tanikiću da zbog zavedenih finansijskih sankcija i okupacije poslovnog prostora odobri finansiranje troškova rada MZ iz budžeta Opštine.
Rešenje Opštinskog suda Bor od 26.11.1998. o iseljenju Opštine Bor iz poslovnog prostora MZ Novo Selište Bor.
Odluka Saveta MZ Novo Selište Bor br. 375 od 12.10.1998. za prelazak na rad u vanrednim uslovima zbog okupacije poslovnog prostora MZ od strane Opštine Bor po naredbi predsednika Opštine Ilije Tanikića u organizaciji sekretara Opštine Miroslava Ćiprijanovića.

Odluka Saveta MZ Novo Selište Bor br. 376 od 12.10.1998. kojom se ovlašćuje predsednik Saveta da obavesti javnost i nadležne državne institucije o okupaciji poslovnog prostora MZ Novo Selište Bor.

OdlukaSaveta MZ Novo Selište Bor br. 377 od 12.10.1998. o ovlašćenju predsednika Saveta za preduzimanje potrebnih mera za ukidanje okupacije poslovnog prostora MZ.
Inicijativa od 09.12.1998. članova SPS-a za vanrednu smenu Saveta MZ Novo Selište Bor zbog raskrinkavanja delovanja SPS-a u Boru.
Zahtev br. 407 od 15.12.1998. za dopunu Inicijative za smenu Saveta MZ Novo Selište Bor.

Zahtev br. 408 od 15.12.1998. predsedniku Opštine Iliji Tanikiću za stvaranje uslova za normalan rad Saveta MZ Novo Selište Bor.

Podnesak MZ Novo Selište Bor br.410 od 21.12.1998. za predmet Ki-87/ Opštinskog suda Bor u vezi krivične istrage protiv radnika Opštine Ilije Zlatarevića zbog aktivnosti u smetanju poseda mesnoj zajednici

Dokument pod nazivom „Vojna tajna“ br. 86-35/98-10/23 nepostojećeg vojnog organa potpisana od strane Miroslava Ilića izdatog radi okupacije poslovnog prostora MZ Novo Selište Bor.

Obaveštenje članova SPS Vesne Radosavljević i Pavla Panića za nelegalno održavanje  „Zbora građana“ u okupiranom poslovnom prostoru MZ radi nelegalnog smenjivanja Saveta MZ Novo Selište Bor i imenovanje Koordinacionog odbora SPS.
Zapisnik sa vanredne sednice Saveta MZ Novo Selište Bor povodom okupacije poslovnog prostora, nestatutarnog smenjivanja Saveta MZ i nezakonitog imenovanja Koordinacionog odbora umesto Saveta MZ.

Predlog br. 39 od 27.04.1999. Opštinskom sudu Bor za pokretanje krivične istrage protiv članova SPS Bojana Šuputa, Vesne Radosavljević, Pavla Panića, Miroslava Vasilijića i Stojana Ljubića zbog pučističkog udruživanja radi nelegalnog smenjivanja Saveta MZ Novo Selište Bor.
Predlog br. 40 od 27.04.1999. Opštinskom sudu Bor za pokretanje krivične istrage protiv članova SPS Bojana Šuputa, Vesne Radosavljević, Pavla Panića, Miroslava Vasilijevića i Stojana Ljubića zbog pučističkog preuzimanja ingerencija legalnog  Saveta MZ Novo Selište Bor kroz nezakonito funkcionisanje Koordinacionog odbora SPS.

Rešenje P- 1309/98 sudije Opštinskog suda Bor Sonje Filipović od 11.03.1999. o usvajanju zahteva Koordinacionog odbora SPS za povlačenje tužbe Saveta MZ Novo Selište protiv Opštine Bor zbog okupacije poslovnog prostora uz pomoć falsifikovanog vojnog dokumenta izdatog od strane nepostojećeg vojnog organa sa potpisom Miroslava Ilića pod naslovom  „Vojna tajna“ br. 86-35/98-10/23.

Žalba na Rešenje P-1309/98 sudije Opštinskog suda Bor Sonje Filipović  zbog usvajanja zahteva Koordinacionog odbora SPS za povlačenje tužbe Saveta MZ Novo Selište Bor protiv Opštine Bor zbog okupacije poslovnog prostora MZ uz pomoć falsifikovanog  vojnog dokumenta izdatog od strane nepostojećeg vojnog organa sa potpisom Miroslava Ilića pod naslovom „Vojna tajna“ br. 86-35/98-10/23.


Rešenje sudije Opštinskog suda Bor Sonje Filipović o odbijanju Revizije na Rešenje P-1309/98 sudije Opštinskog suda Bor Sonje Filipović u vezi usvajanja zahteva Koordinacionog odbora SPS za povlačenje tužbe Saveta MZ Novo Selište Bor protiv Opštine Bor zbog okupacije poslovnog prostora MZ uz pomoć falsifikovanog vojnog dokumenta izdatog od strane nepostojećeg vojnog organa sa potpisom Miroslava Ilića pod naslovom „Vojna tajna“ br. 86-35/98-10/23.


Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements