Tvoja lepota,

Mom telu je slabost,

Za ljubav života,

U duši je radost.

Al’ brana postoji,

Sa tvoje strane,

Da ljubav nam spoji,

Te životne grane.

Jer ti imaš,

Jake principe,

Ljubav ne uzimaš,

Gde tračevi kipe.

Da sinu svome,

Ne praviš probleme,

Dok srcu mome,

Stvaraš dileme.

Moj ljubavni koš,

Nije li “foliš“,

Kad ne znam još,

Da li me voliš?

Autor: Slobodan Radulović

Advertisements