05.10.2000. godine, kao jedna od posledica smene režima Slobodana Miloševića proglašen je Štrajk u RTB-u Bor a 08.10.2000. doneta je sledeća Odluka štrajkačkog odbora:

1. Raspušta se Skupština RTB-a Bor Grupa.

2. Razrešava se dužnosti Upravni Odbor RTB-a Bor Grupa.

3. Odlukom Jedinstvene sindikalne organizacije RTB-a Bor u proširenom sastavu koju čine: predstavnici Samostalnog sindikata i Sindikata “NEZAVISNOST” razrešava se dužnosti dosadašnji Generalni direktor RTB-a Bor Grupa Ninoslav Cvetanović.

4. Na mesto razrešenog Generalnog direktora imenuje se za vršioca dužnosti Radomir Jović.

5. Obavezuje se vršilac dužnosti Generalnog direktora da odmah pristupi pripremama i organizaciji izbora novih organa upravljanja u RTB-u Bor Grupa. Ovi poslovi imaju se okončati najkasnije u roku od tri meseca.

6. Do daljeg štrajk se zamrzava.

7. Odluka stupa na snagu odmah.

Nažalost, imenovani vršilac dužnosti Generalnog direktora RTB-a Bor Grupa, Radomir Jović nije dosledno postupio u skladu sa navedenom Odlukom Štrajkačkog odbora, jer nije izvršio pripreme za raspisivanje Izbora Skupštine RTB-a Bor Grupa. Umesto toga usledile su “čudne kadrovske zavrzlame” čije su posledice bile izbor Dragoslava Guskovića za Generalnog direktora a Čedomira Kneževića za predsednika Upravnog odbora RTB Bor Grupa. Taj period njihovog upravljanja preduzećem karakterističan je po nepoštovanju zakona, sklapanju sumnjivih poslova na štetu preduzeća, povećanju zaduženja, smanjenju i neredovnosti isplata zarada zbog čega je Sindikat “Nezavisnost” na godišnjicu oktobarskih promena iz 2000. godine inicirao proteste ispred Generalne direkcije, kao opomenu demokratskim vlastima i novoimenovanim rukovodećim i upravljačkim strukturama u RTB-u Bor Grupa.

Međutim, umesto uvažavanja sindikalnih argumenata u vezi protesta Vlada i Generalni direktor RTB-a Bor Grupa su bez konsultacija sa sindikatom GSM “Nezavisnost” RTB Bor Grupa 10.10.2001. godine potpisali Sporazum kojim je bilo predviđeno da je vođenje strateške politike preduzeća u delokrugu rada UO, a svojinska transformacija u domenu nereformisane Skupštine RTB Bor Grupa, čime je bio otvoren put za kasnija enormna otpuštanja radnika RTB-a, jer i pored Odluke Štrajkačkog odbora od 08.10.2000. godine nije bila raspuštena Skupština iz perioda Miloševića, već umesto toga, zaslugom aktera na relaciji Vlada-rukovodstvo RTB Bor reaktivirana.

Zbog toga je sindikat “Nezavisnost” RTB Bor Grupa 01.11.2001. godine predsedniku Upravnog odbora RTB Bor Grupa u ostavci – Čedomiru Kneževiću uputio dopis br. 167/01 sa sledećim sadržajem:

Gospodine predsedniče,

Zahtevamo da u najkraćem roku sazovete sednicu UO RTB-a, na kojoj ćete smeniti Generalnog direktora RTB Bor Grupa Dragoslava Guskovića i na osnovu statutarnih ovlašćenja preuzeti rukovođenje kompanijom do izbora novog Generalnog direktora.

OBRAZLOŽENJE

Pored činjenice da ovogodišnji gubici već prelaze 15 miliona dolara koji su nastali između ostalog, zbog očiglednog nesnalaženja Generalnog direktora i njegovih zamenika na mestima koja zauzimaju, kao i nebrojenim primerima kršenja kolektivnih ugovora i važećih zakona. Generalni direktor je potpisivanjem Sporazuma sa Vladom RS od 10.10.2001. godine direktno prekršio članove 51 i 37 Statuta RTB Bor Grupa.

Pomenuti članovi Statuta kažu da je vođenje strateške politike preduzeća u delokrugu rada UO, a svojinska transformacija u domenu Skupštine RTB Bor Grupa.

Očigledno, Generalni direktor i njegovi pomoćnici ne smatraju da im je za tako važne odluke, kao što je potpisivanje navedenog sporazuma, potrebno mišljenje ni UO ni Skupštine.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements