Kako si divna,

I lepa u duši,

Ko zlatna grivna,

Nevesti na guši.

Ti nesretna jesi,

Celog života,

Tuga te “mesi”,

A patnja te “mota”.

Ljubav ti ne cveta,

A srce ti jeca,

Al’ imaš pravo “veta”,

Preča su ti deca.

Život prihvati,

Onakav kakav jeste,

Tvoj partner da shvati,

U stvarnosti gde ste?

Jer sreća se ne traži,

Ona se stvara,

Za životne draži,

Sudbina se stara.

Autor: Slobodan Radulović

Advertisements