POŠILJALAC:
NEZAVISNI SINDIKAT INSTITUTA ZA BAKAR BOR D.O.O.

Datum: 25.09.2003.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 25.09.2003.
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR

Predmet: Krivična prijava protiv Vlastimira Trujića, v.d. direktora Instituta za bakar Bor d.o.o. iz Bora, Zeleni bulevar 35.

Osnovano sumnjamo da je Vlastimir Trujić kao v.d. direktor Instituta za bakar Bor d.o.o. izvršio više krivičnih dela i to:

A. Krivično delo iz člana 136. stav 2. KZ RS tako što je očigledno nesavesno postupao u pogledu korišćenja i staranja o imovini Instituta za bakar Bor d.o.o.

  1. Nije vratio Dragana Štrpca na rad po rešenju republičkog inspektora rada br. 380-117-528/2002-04 od 16.08.2002. godine, pa je Opštinski organ za prekršaje kaznio zbog toga Institut za bakar Bor d.o.o. kao pravno lice pravosnažnim rešenjem Up. Br. 3687/02 od 26.05.2003. godine u iznosu od 150.000 dinara.

DOKAZI: Rešenje rep. Inspektora rada br. 380-117-528/2002-04 od 16.08.2002. godine i

Rešenje Opštinskog organa za prekršaje Up. Br. 3687/02 od 26.05.2003. godine.

  1. Nije izvršio pravosnažnu presudu Opštinskog suda u Boru P-1. 700/01 od 08.11.2001. godine, pa je u dva navrata Opštinski sud u Boru kažnjavao Institut za bakar Bor d.o.o. kao pravno lice rešenjima I-175/02 od 12.03.2002. godine i od 09.04.2002. godine, a sve u ukupnom iznosu od 120.000 dinara.

DOKAZI: Presuda Opštinskog suda u Boru P-1. 700/02 od 08.11.2001. godine.

Rešenje Opštinskog suda u Boru I-175/02 od 12.03.2002. godine.

Rešenje Opštinskog suda u Boru I-175/02 od 09.04.2002. godine.

Nepostupajući po odlukama nadležnih državnih organa Vlastimir Trujić je svesno činio štetu Institutu za bakar Bor d.o.o. u kome vrši funkciju odgovornog lica kao v.d. direktor. Imajući u vidu da je šteta po Institut za bakar Bor d.o.o i nastupila u ukupnom iznosu od preko 270.000 dinara, predlažemo da se protiv Vlastimira Trujića pokrene istraga radi utvrđivanja krivične odgovornosti.

B. Navedena krivična dela su u vezi i sa članom 242. stav 4. u vezi stava 1. KZ RS, jer je Vlastimir Trujić kao odgovorno lice prekoračio svoja ovlašćenja i:

1. Draganu Štrpcu naneo štetu u visini tri mesečne zarade što ukupno iznosi preko 30.000 dinara.

2. Teže povredio prava zaposlenog Dragana Štrpca koja mu garantuje Zakon o radu članom 162.

Podnosioc prijave:

Odbor poverenika Nezavisnog sindikata Institut za bakar Bor d.o.o.

Zvonimir Spajić, potpresednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements