POŠILJALAC:
SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 30-03/04
Datum: 08.04.2002.
PRIMALAC:
OPŠTINSKI JAVNI TUŽILAC BOR
Datum prijema: 02.04.2002.
OPŠTINSKOM JAVNOM TUŽIOCU BOR

Predmet:      Krivična prijava protiv v.d. direktora Instituta za bakar Bor d.o.o. Vlastimira Trujića

Obraćamo Vam se u vezi potpisanih protivzakonitih ugovora o autorskim delima br. 127/2000, br. 24/2001, I br. 78/2001.

Ugovori su potpisani sa penzionerom Vlastimirom Pešićem, iako za ovaj posao postoje utvrđena posebna radna mesta I zaposleni radnici.

Ugovori su potpisani za rad u okviru projekta CCP 4000 (u vezi ovog projekta smo vam još u februaru 2001. godine podneli prijavu za pokretanje istražnog postupka na otkrivanju krivičnih radnji).

Ukupna ugovorena vrednost za sva tri ugovora je oko 68.000 dinara.

Imamo saznanja da je sa istim licem nakon ovih potpisan još neki ugovor, ali neznamo broj ugovora I njegovu vrednost, što treba ispitati.

Posao, odnosno rad iz ugovora je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan iako se po članu 135 Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi), nije mogao potpisivati ovakav ugovor za ovakav rad.

Ovakvi ugovori nisu dozvoljeni ni po Zakonu o radu koji je sada na snazi.

Obzirom na sve napred izneto, molimo Vas da odmah intervenišete jer se radi o klasičnoj zloupotrebi ovlašćenja a na štetu preduzeća I zaposlenih.

Ovo preduzeće je još uvek u društvenoj svojini I izgleda sa se pokušava pre privatizacije potpuno obezvrediti nezakonitim prelivanjem novca sa računa preduzeća na privatne račune.

U prilogu vam dostavljamo kopiju dopisa radnika Instituta za bakar Bor koji je upućen direktoru.

Predsednik Odbora poverenika

GSM “Nezavisnost”

Instituta za bakar Bor

Dragan Štrbac

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements