POŠILJALAC:
SINDIKAT „NEZAVISNOST“ INSTITUT ZA BAKAR BOR
Broj: 13-06/02
Datum: 28.02.2003.
PRIMALAC:
OPŠTINSKO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO BOR
Datum prijema: 28.02.2003.
OPŠTINSKOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU BOR

Predmet:           Krivična prijava protiv bivšeg direktora Instituta za bakar Bor Nedeljka  Magdalinovića

Ns osnovu naših saznanja obaveštavamo Vas sledeće:

  1. Postoji osnovana sumnja da je sa bivšim radnikom Instituta za bakar Bor, a sada penzionerom Đorđetom Đokićem, građevinskim tehničarem, sklopio više nezakonitih ugovora u periodu od 01.04.1998. godine do 17.07.2000. godine i to:

1. 01.04.1998. godine, br. Ugovora 58/98,

2. 05.06.1998. godine, br. Ugovora 71/98,

3. 31.08.1998. godine, br. Ugovora 99/98,

4. 24.12.1998. godine, br. Ugovora 122/98,

5. 01.03.1999. godine, br. Ugovora 17/99,

6. 19.07.1999. godine, br. Ugovora 46/99,

7. 06.12.1999. godine, br. Ugovora 91/99,

8. 18.04.2000. godine, br. Ugovora 69/2000,

9. 17.07.2000. godine, br. Ugovora 111/2000.

Vrednost ugovorenih poslova je oko 53.000 dinara.

Ovaj posao je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan, tako da se po članu 135. Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi) nisu mogli potpisivati ovakvi ugovori.

Ugovori su potpisani sa penzionerom, iako za ove poslove postoje utvrđena posebna radna mesta i zaposleni radnici.

2. Postoji osnovana sumnja da je sa bivšim radnikom RBN-a pogon Jama, Stanojem Đorićem, mašinskim tehničarem, sklopio više nezakonitih ugovora u periodu od 06.12.1999. godine do 24.04.2000. godine i to: 06.12.1999. godine, br. Ugovora 83/99,

1. 14.01.2000. godine, br. Ugovora 9/2000,

2. 10.02.2000. godine, br. Ugovora 26/2000,

3. 24.04.2000. godine, br. Ugovora 74/2000.

Vrednost ugovorenih poslova je oko 55.000 dinara.

Ovaj posao je iz delatnosti za koju je poslodavac registrovan, tako da se po članu 135. Zakona o radnim odnosima (koji je tada bio na snazi) nisu mogli potpisivati ovakvi ugovori.

Ugovori su potpisani sa trećim licem, iako za ove poslove postoje utvrđena posebna radna mesta i zaposleni radnici.

Kada se obrati pažnja na ugovor br. 74/2000 u kome je zahtev za Đorićevo anganžovanje potpisan 24.04.2000. godine, a da je rok završetka posla bio 15.04.2000. godine još više se pojačava sumnja da je potpisivanje tih ugovora imalo za cilj protivpravno pribavljanje materijalne koristi. Postoji osnovana sumnja da je pored potpisivanja pomenutih ugovora, Magdalinović anganžovao Đorića za rad u Iraku, iako je u to vreme Institut raspolagao sa veoma stručnim mašinskim inženjerima.

Zbog napred iznetog osnovano sumnjamo da je Nedeljko Magdalinović izvršio krivično delo Nesavestan rad u privrednom poslovanju iz člana 136. st. 1. KZ RS.

Za odbor poverenika

Institut za bakar Bor „Nezavisnost“

SPAJIĆ ZVONIMIR, potpresednik

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements